Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży

utworzone przez | 28 września 2011 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Komarowie-Osadzie.

 

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada. 

 

                                                                    (-) Wójt Gminy Komarów-Osada

 

                                                                            Wiesława Sieńkowska

 

Ogłoszenie

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Informacja o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content