Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieogranicz.

utworzone przez | 22 października 2013 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15, na czas 21 dni to jest od dnia 22 października 2013 roku do dnia 12 listopada 2013 roku wywieszony został wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje pomieszczenie garażowe i dwa lokale handlowo-usługowe.

Szczegółowych informacji o lokalach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 16 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (84) 6153102 wew.43 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

 

 Wójt Gminy

mgr Wiesława Sieńkowska

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

GMINNE OBCHODY 80 ROCZNICY WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie zapraszają mieszkańców na uroczystość upamiętniającą 80 Rocznicę Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada. Uroczystość odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 roku w miejscowości...

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...
Skip to content