Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie

utworzone przez | 19 października 2021 | Aktualności

W niedzielę 17 października 2021 roku w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Komarowie-Osadzie.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Mieczysław Skiba – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. kpt. Mateusz Kozłowski – przedstawiciel Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów-Osada.

Podczas zjazdu Prezes Krzysztof Romańczuk odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP za lata 2016-2021, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP przedstawił Druh Krzysztof Małyska jej Przewodniczący.

Długoletni Komendant Gminny Piotr Grząśko złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Wszyscy obecni na zjeździe oklaskami podziękowali Komendantowi za 46-letnią, pełną oddania służbę.

Po omówieniu bieżących spraw, dotyczących działalności OSP, przyjęciu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego za minioną kadencję przystąpiono do wyborów nowego Zarządu.

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie na swoim pierwszym posiedzeniu kadencji 2021-2026 ukonstytuował się następująco:

Prezes                   – Krzysztof Romańczuk

Wiceprezes            – Stanisław Burcon

Wiceprezes            – Józef Pawliszak

Komendant Gminny- Michał Niedźwiedź

Sekretarz               – Aneta Masłowska

Skarbnik-kronikarz  – Ewa Barczyńska

Członek prezydium – Iwona Pełypyszyn

Członek prezydium – Stanisław Siek

Członek zarządu     – Sebastian Jakubiak

Członek zarządu     – Wojciech Kudyk

Członek zarządu     – Jacek Masłowski

Członek zarządu     – Dariusz Panas

Członek zarządu     – Dariusz Piekarczuk

Członek zarządu     – Kazimierz Piskorz

Członek zarządu     – Zbigniew Pysiewicz

Członek zarządu     – Andrzej Saputa

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący    – Piotr Grząśko,

Sekretarz               – Lucyna Baryła,

Członek                  – Krzysztof Małyska

 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komarowie-Osadzie Uchwałą Nr 6/2021 nadał Druhowi Piotrowi Grząśko godność Honorowego Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Komarowie-Osadzie.

Na zakończenie Prezes ZOG ZOSP RP w Komarowie-Osadzie podziękował wszystkim za przybycie i zaangażowanie w przeprowadzenie zjazdu.

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content