Wybieramy „Bestseller biblioteki”- recenzja na najciekawszą książkę

utworzone przez | 27 października 2020 | Działalność Domu Kultury

Biblioteka w Komarowie-Osadzie zaprasza młodzież w wieku 11-15 lat do konkursu czytelniczego.

 

„Zabrała mnie w świat magii i przygody”

Wybieramy „Bestseller  biblioteki”- recenzja na najciekawszą książkę

Informacje ogólne:

Organizatorem konkursu czytelniczego jest Biblioteka w Komarowie-Osadzie

 Cele konkursu:

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
 2. Kształtowanie nawyków twórczego spędzania czasu wolnego,
 3. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
 4. Pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata,
 5. Popularyzacja wartościowej literatury wśród młodzieży,
 6. Aktywizowanie młodzieży poprzez udział w konkursach,
 7. Kształtowanie gustów czytelniczych,
 8. Podniesienie poziomu czytelnictwa na terenie Gminy Komarów

 Uczestnicy:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 11-15 lat.
 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wiekowe oraz jest już czytelnikiem lub zarejestruje się w Bibliotece w Komarowie-Osadzie.

 Zasady konkursu:

 1. Prace należy przesłać do 30 stycznia 2021 r.
 2. Należy przesłać na adres: sokbib@wp.pl w temacie „Recenzja”
 3. Praca nie powinna przekroczyć strony A4 oraz powinna być zaopatrzona w metryczkę (imię , nazwisko, wiek)

 Nagrody:

 1. Z pośród nadesłanych recenzji będą nagrodzone trzy najciekawsze
 2. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej biblioteki i Facebooku
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie sokbibnaszabiblioteka.com oraz na Facebooku ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

Postanowienia końcowe:

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony dany osobowych uczestnik konkursu będzie musiał mieć podpisaną przez rodzica bądź opiekuna klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i na rozpowszechnianie wizerunku. Druki będą dostępne na stronie biblioteki w zakładce do pobrania oraz w bibliotece.

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content