Wybieramy „Bestseller biblioteki”- recenzja na najciekawszą książkę

utworzone przez | 27 października 2020 | Działalność Domu Kultury

Biblioteka w Komarowie-Osadzie zaprasza młodzież w wieku 11-15 lat do konkursu czytelniczego.

 

„Zabrała mnie w świat magii i przygody”

Wybieramy „Bestseller  biblioteki”- recenzja na najciekawszą książkę

Informacje ogólne:

Organizatorem konkursu czytelniczego jest Biblioteka w Komarowie-Osadzie

 Cele konkursu:

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
 2. Kształtowanie nawyków twórczego spędzania czasu wolnego,
 3. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
 4. Pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata,
 5. Popularyzacja wartościowej literatury wśród młodzieży,
 6. Aktywizowanie młodzieży poprzez udział w konkursach,
 7. Kształtowanie gustów czytelniczych,
 8. Podniesienie poziomu czytelnictwa na terenie Gminy Komarów

 Uczestnicy:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 11-15 lat.
 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wiekowe oraz jest już czytelnikiem lub zarejestruje się w Bibliotece w Komarowie-Osadzie.

 Zasady konkursu:

 1. Prace należy przesłać do 30 stycznia 2021 r.
 2. Należy przesłać na adres: sokbib@wp.pl w temacie „Recenzja”
 3. Praca nie powinna przekroczyć strony A4 oraz powinna być zaopatrzona w metryczkę (imię , nazwisko, wiek)

 Nagrody:

 1. Z pośród nadesłanych recenzji będą nagrodzone trzy najciekawsze
 2. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej biblioteki i Facebooku
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie sokbibnaszabiblioteka.com oraz na Facebooku ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

Postanowienia końcowe:

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony dany osobowych uczestnik konkursu będzie musiał mieć podpisaną przez rodzica bądź opiekuna klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i na rozpowszechnianie wizerunku. Druki będą dostępne na stronie biblioteki w zakładce do pobrania oraz w bibliotece.

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content