WSPANIAŁY JUBILEUSZ

utworzone przez | 16 września 2020 | Aktualności

14 par z terenu gminy Komarów-Osada obchodziło jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Ich wzajemna miłość, tolerancja, odpowiedzialność, wzajemny szacunek i zrozumienie a także wartość życia i rodziny – to nieodzowne atrybuty wspólnie przeżytych 50 lat.

W dniach 11-14 września 2020 roku Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Siek w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyły Dostojnym Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Z uwagi na niecodzienną sytuację związaną z koronawirusem Jubilatów odwiedzono w ich domach przekazując listy gratulacyjne i kwiaty.

Następujące pary obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego:

 1. Zofia i Stanisław Babiszewscy
 2. Lucyna i Edward Borys
 3. Zofia i Jan Dziuba
 4. Helena i Ryszard Hanc
 5. Maria i Stanisław Jednacz
 6. Bogumiła i Adam Kapusta
 7. Henryka i Jerzy Krajewscy
 8. Halina i Ludwik Krzyżanowscy
 9. Danuta i Grzegorz Leszczyńscy
 10. Zofia i Emilian Marcola
 11. Alicja i Bogdan Olewscy
 12. Tadzia i Stanisław Sadłowscy
 13. Maria i Jan Sierak
 14. Maria i Wiesław Stopa

Pytani przez Panią Wójt o receptę na długotrwały i szczęśliwy związek małżeński zgodnie twierdzili, że długotrwały i szczęśliwy związek małżeński to codzienna troskliwa pielęgnacja małżeńskiej relacji, wzajemnej uwagi, wsparcia, pamięci, odpowiedzialności i wyrozumiałości, wówczas „miłość nigdy nie ustaje”.

Jakże prawdziwie napisał Robert Poulet, iż „prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania”.

Dostojnym Jubilatom życzymy wielu lat wspólnego pożycia małżeńskiego w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content