Wspaniały Jubileusz Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej

utworzone przez | 27 września 2022 | Działalność Domu Kultury

W niedzielne popołudnie, Jubileusz 10-lecia działalności świętowała Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta, działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie. Uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie orkiestry i ich rodzice, radni Rady Gminy dyrektorzy szkół, przewodniczące KGW odbyło się w Wolicy Śniatyckiej. Uczestników Jubileuszu powitał Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siek i w imieniu Pani Wójt Wiesławy Sieńkowskiej, własnym oraz pracowników SOK, na ręce kapelmistrza Pana Ryszarda Gryciaka przekazał  gratulacje i życzenia dla całej orkiestry.  Wraz z dyrektor SOK Panią Iwoną Pełypyszyn i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Panem Edwardem Schabem, dla wszystkich członków orkiestry wręczył kosz kwiatów i podziękowania za wieloletnią aktywną działalność oraz reprezentowanie gminy na wielu scenach wojewódzkich i krajowych. Pan Sekretarz wyraził uznanie dla muzycznej pasji, którą wielokrotnie podziwiamy. Podczas koncertu życzył dalszej, równie owocnej współpracy oraz inspiracji potrzebnej do rozwoju orkiestry. Podziękowanie dla Władz Gminy i pracowników SOK za wsparcie i wszelką pomoc w imieniu orkiestry złożył Pan Ryszard Gryciak. Podkreślił, że lata ciężkiej, systematycznej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu przynoszą sukces. Zauważył, że dziś wiele osób z naszej orkiestry rozwija swoje talenty w szkołach muzycznych czy też w zawodowych orkiestrach.

Cieszymy się, że Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą prowadzi tak wspaniały, życzliwy i ciepły człowiek, który swoją pasją może zarażać innych.  Talenty młodych,  jak również możliwości instrumentalne, pozwalają uświetniać uroczystości patriotyczne, religijne, festyny i inne.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content