Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 10 sierpnia 2016 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

 – Antoniówka numerem 576 o powierzchni 0,54 ha, cena wywoławcza 12.500,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych);

– Komarów Wieś numerem 121/8 o powierzchni 0,33 ha, cena wywoławcza  8.250,00 złotych (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);

– Komarów Wieś numerem 104/4 o powierzchni 0,84 ha, cena wywoławcza 18.000,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych);

– Janówka numerem 140/6 o powierzchni 0,0659 ha, cena wywoławcza 1.625,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia pięć złotych);

– Janówka numerem 140/8 o powierzchni 0,2128 ha, cena wywoławcza 5.250,00 złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);

– Janówka numerem 155 o powierzchni 1,49 ha, cena wywoławcza 37.250,00 złotych (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Lista uczestników w przetargu ustnym ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

W związku z awarią serwera bip.lubelskie.pl lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostaje zamieszczona na stronie www.komarow.pl. Po usunięciu awarii lista zostanie również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada. Na...

Planowane wyłączenia prądu

Informujemy że planowane jest wyłączenie prądu w miejscowości: – Komarów-Osada ul. 3 Maja ( Stacja Komarów 8 ) w dniu 6 czerwca (wtorek) w godzinach od 8:00 do 12:00. Pełna treść informacji dostępna jest na stronie PGE Dystrybucja S.A. pod adresem:...
Skip to content