Witaj majowa jutrzenko

utworzone przez | 4 maja 2023 | Aktualności ze szkół

28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce odbyła się uroczysta akademia z okazji 232 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która rozpoczęła się wniesieniem sztandaru oraz odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie kl. 4-6 wystąpili z przedstawieniem, na którym zaprezentowali patriotyczne wiersze i piosenki dostarczając wielu wzruszeń.

Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content