Wiosna, ach to Ty!

utworzone przez | 22 marca 2023 | Aktualności ze szkół

21 marca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie  powitali Wiosnę. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Samorządności. Uczniowie z klas VIII spróbowali swoich sił w roli nauczycieli oraz pracowników szkoły i przez cały dzień prowadzili lekcje w klasach 0-VII. Jak sami przyznali, bycie dorosłymi było to dla nich dużym wyzwaniem, które chętnie powtórzyliby jeszcze raz. Młodszym kolegom i koleżankom również podobały się lekcje prowadzone przez „nowych” nauczycieli.

Jednym z najważniejszych punktów lekcji w klasach 0-III było wykonanie kolorowych gaików i Marzanny. Dzieci bardzo zaangażowały się w ich przygotowanie. Następnie, aby wyrazić radość z faktu, że zima już za nami i nadchodzi wiosna, uczniowie z klas 0-III wraz z opiekunami przeszli kolorowym korowodem ulicami Komarowa pod Urząd Gminy, gdzie uczniowie spotkali się z Panią Wójt Wiesławą Sieńkowską. Przemarsz wzbudził też duże zainteresowanie wśród mijanych mieszkańców Komarowa. 

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content