Wiktoria Bitwy pod Komarowem 2023

utworzone przez | 28 sierpnia 2023 | Aktualności

Od 33 lat co roku, w ostatni weekend sierpnia, w Miejscu Pamięci w Wolicy Śniatyckiej organizowane są uroczyste obchody rocznicowe upamiętniające Zwycięską Bitwę pod Komarowem. Uroczystość w bieżącym roku odbyła się 26 sierpnia. Patronat Honorowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Obchody rocznicowe rozpoczęliśmy od złożenia wiązanek kwiatów w miejscach upamiętniających na terenie naszej gminy bohaterstwo polskich żołnierzy wiernych zasadzie „Za wolność Waszą i naszą”, walczących
w bitwie pod Komarowem, w powstaniu styczniowym i na frontach I i II wojny światowej.

Następnie delegacja władz samorządowych uczestniczyła w upamiętnieniu udziału 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w Bitwie pod Komarowem, odbywającym się przy obelisku znajdującym się na terenie zabytkowego obiektu z tamtego okresu w Antoniówce. Podczas uroczystości dowódca 8. Pułku Ułanów rtm. Paweł Żmudzki wręczył Wójt Gminy Wiesławie Sieńkowskiej odznakę honorową nr 204 wraz z grawertonem za szczególne zasługi na rzecz Pułku i szczególne zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci Bitwy pod Komarowem. Przy obelisku upamiętniającym wymarsz 8. Pułku Ułanów po chwałę komarowskiego zwycięstwa zostały złożone wiązanki kwiatów.

Główne uroczystości obchodów 103 rocznicy Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem zorganizowane w Miejscu Pamięci w Wolicy Śniatyckiej rozpoczął koncert „Póki Polska żyje w nas”, podkreślający radość ze zwycięstwa, w wykonaniu Katarzyny Zawady. Niezwykle uzdolnionej solistce towarzyszyło Trio Beethovenowskie.

Jednak z uwagi na zbliżającą się burzę koncert został przerwany. Część zaproszonych gości i uczestników uroczystości bezpiecznie opuściła Miejsce Pamięci. Niektórzy zdecydowali się przeczekać nawałnicę
w samochodach, a następnie korzystając z chwilowej poprawy pogody złożyli wieńce na mogiłach poległych.

Obchody Rocznicowe zwycięskiej bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej starły się z potęgą żywiołów. Burza jaka przeszła nad miejscem uroczystości pokazała bardzo dobre zorganizowanie osób zaangażowanych
w przygotowanie obchodów. Dzięki szybkiej reakcji wojska i całej ekipy uniknięto większych zniszczeń.

Od wielu lat podczas uroczystości obchodów rocznicy Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem wręczane są podziękowania osobom, które wykazały się wieloletnią działalnością społeczną na rzez gminy oraz współpracą przy organizacji uroczystości rocznicowych. W tym roku podziękowania zostaną wręczone podczas dożynek gminno-parafialnych, 03 września 2023 roku.

Statuetkami za współpracę przy organizacji uroczystości rocznicowych Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem uhonorowani zostaną:

 • płk Krzysztof Sarnowski- Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 • st. bryg. Jacek Sobczyński- Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu,
 • insp. Wiesław Pawluk – Komendant Miejskiej Policji w Zamościu,
 • asp. sztab. Zbigniew Byczek -Kierownik Posterunku Policji w Łabuniach,

Statuetki za wieloletnią i aktywną działalność społeczną na rzecz Gminy Komarów-Osada otrzymali:

 • Łukasz Kułaj,
 • Justyna Kwika
 • Andrzej Lalik,
 • Michał Niedźwiedź

Natomiast statuetki za wieloletnią i aktywną działalność na rzecz rozwoju Gminy Komarów-Osada otrzymali:

 • Jadwiga Białowolska,
 • Krystyna Bondyra,
 • Alicja Ferszt
 • Barbara Krawiec,
 • Roman Krawiec,
 • Andrzej Kuryłowicz,
 • Tadeusz Lis,
 • Jacek Masłowski,
 • Krystyna Pachla,
 • Marek Złomańczuk

Uczestnicy wydarzenia Wiktorii Komarowskiej mogli obejrzeć towarzyszące uroczystości wystawy. Wystawę sprzętu wojskowego przygotował 19 Batalion zmechanizowany z Chełma i 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Dużą popularnością cieszyła się wystawa kolekcji broni i militariów przygotowana przez Wojskowy Klub Strzelecki „Technik” Zamość.

Wystawa fotograficzna poświęcona obchodom Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem przedstawiała obchody rocznicowe organizowane przez gminę od 1990 roku. Wystawa była okazją do wspomnień, wiele osób uczestniczących w uroczystości odnajdywało siebie na fotografiach z przed wielu lat.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację obchodów 103 rocznicy Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem. Zaistniała sytuacja pokazała, że w zetknięciu z żywiołem szybko i sprawnie przeprowadzone działania zapewniły bezpieczeństwo ludzi.

Do zobaczenia za rok.

Organizatorzy:

Rada Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada,

19 Batalion Zmechanizowany w Chełmie,

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Przemówienie Wójta Gminy Komarów-Osada.

Szanowni Państwo!

Dzisiejsza uroczystość patriotyczna przypomina o chlubnych dziejach jazdy polskiej. 31 sierpnia 1920 r. zapisał się złotymi zgłoskami w historii- jako dzień zwycięstwa I Dywizji Jazdy pułkownika Juliusza Rómmla. W tym dniu rozpadł się mit niezwyciężonej Armii Konnej Siemiona Budionnego.

 Zwycięstwo w tej bitwie miało ogromny wpływ na dalszy przebieg wojny polsko-bolszewickiej. To również ważna lekcja historii dla młodego pokolenia, które należy uczyć historii na podstawie naszych wielkich zwycięstw.

Była to ostatnia w historii Europy, a jednocześnie największa w XX wieku bitwa kawalerii. Uczestniczyła w niej artyleria i piechota, jednak większość działań przypadło na walkę formacji kawaleryjskich, w szyku konnym, z użyciem broni białej.

W wyniku całodziennej walki, a był to śmiertelny, zacięty i krwawy bój, Polska I Dywizja Jazdy odparła natarcie czterokrotnie silniejszego przeciwnika, po zadaniu mu znaczących strat, zmusiła go do zmiany kierunku marszu i odwrotu.

Bój pod Komarowem trwał cały dzień. W przebiegu bitwy zarysowały się dwa kompleksy wydarzeń.

Pierwszy etap to bitwa przedpołudniowa, drugi  bitwa wieczorna. Przez cały dzień zaangażowanie walczących było ogromne.

Doskonałe dowodzenie i wyszkolenie polskich pułków kawaleryjskich oraz działania z artylerią i piechotą nie tylko powstrzymały Budionnego w jego marszu, ale zadała druzgocącą klęskę, z której nie mogli się otrząsnąć do końca działań wojennych.

W tym miejscu chciałbym podkreślić dokonania grupy kryptologów którymi kierował porucznik Jan Kowalewski. Grupa tych genialnych analityków złamała szyfry armii czerwonej, co dało Polskiemu Sztabowi Generalnemu możliwość dokładnej orientacji o kierunku i przemieszczaniu się sił nieprzyjaciela.

Wojna polsko- bolszewicka była wyjątkowa nie tylko ze względu na rozmach operacji i specyfikę działań na ogromnych przestrzeniach. Miała swoją patriotyczną wymowę. Polski opór powstrzymał ekspansję komunistycznych rewolucji na kraje Europy Zachodniej i spoił młody organizm Rzeczypospolitej.

My mieszkańcy gminy jesteśmy niezmiernie dumni, że to właśnie tutaj na ziemi komarowskiej została powstrzymana „nawałnica wojsk bolszewickich”. Komarowianie nigdy nie byli obojętni, gdy  ojczyzna była w potrzebie.

Niejednokrotnie walczyli o jej wolność. Byli wśród powstańców styczniowych, walczyli na frontach I i II wojny światowej wierni zasadom „za wolność waszą i naszą”.

Dlatego w dniu dzisiejszym złożyliśmy wieńce również w tych miejscach, które upamiętniają wydarzenia z tamtego okresu.

W nawiązaniu do tradycji ułanów, którzy przed II wojną światową co roku w ostatnią niedzielę sierpnia przyjeżdżali z całej Polski pod mogiłę do Wolicy Śniatyckiej, tu palili ogniska i śpiewali pieśni patriotyczne.  W ten sposób oddawali hołd swoim poległym kolegom. Kawalerzyści biorący udział w bitwie chcieli postawić w tym miejscu, Pomnik Chwały Kawalerii
i Artylerii Konnej. Został nawet wykonany projekt tego pomnika. Jednak II wojna światowa zniweczyła te plany.

To miejsce dla Nich było, a dla Nas jest miejscem szczególnym. Dlatego teren miejsca pamięci został wpisany do rejestru zabytków.

Zadbaliśmy, aby działka znajdująca się przed mogiłą również stanowiła własność samorządu. Myśleliśmy, że może
w przyszłości  przydać się pod budowę pomnika w tym miejscu, zgodnie z wolą walczących w bitwie. Jestem głęboko przekonana tak jak i mieszkańcy naszej gminy, że powinniśmy szanować to miejsce, które zostało wybrane przez samych uczestników bitwy.  

W 2020 r. roku gmina wykonała ogrodzenie tego miejsca, przy ogromnym wsparciu środków finansowych z budżetu Państwa.

Panie Wojewodo,

Dziękuję za pomoc.                 

Znaczenie Bitwy pod Komarowem zostało upamiętnione na grobie Nieznanego Żołnierza  w Warszawie pośród innych miejsc walk i chwały polskiego oręża. A ziemia z pola bitwy znajduje się w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Dlatego powinniśmy to szanować.

Należy wspomnieć, że przez wiele lat starano się przemilczeć i nie wspominać o wydarzeniach z 1920 roku.

Jednak ludzie pamiętali zawsze. Kadra pedagogiczna wraz z młodzieżą szkolną i mieszkańcy Wolicy Śniatyckiej otaczali opieką miejsca pamięci.

Ważną rolę w pielęgnowaniu prawdy historycznej odegrali również miejscowi księża.

W 2013 roku Minister Obrony Narodowej, Rocznicę Bitwy pod Komarowem ustanowił Świętem Kawalerii Polskiej.
W niedzielę odbędą się pokazy kunsztu Wojska Polskiego i Kawaleryjskiego. A ułani przedstawią inscenizację epizodów Bitwy pod Komarowem. Pokazy odbędą się na polach Wolicy Śniatyckiej przy pomniku. Rozpoczynają się o godzinie 11.00 polową mszą świętą. Komarowska Potrzeba Zaprasza.

Szanowni Państwo,

W 103 Rocznicę Bitwy pod Komarowem pamiętajmy o żołnierzach ułanach, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli swe życie. Nie zapominajmy również o przelanej krwi przez żołnierzy I i II wojny światowej. Zachowajmy ich w sercu i pamięci. Pamiętajmy również o naszym wspaniałym rodaku śp. dr Wiesławie Lipko, który 33 lata temu wspólnie z władzami gminy zorganizował pierwsze oficjalne uroczystości, na które przyjechało wielu zacnych gości z całej Polski. Byli też starsi wiarusi z pod Krakowa, Poznania, Lublina, Zamościa i Tomaszowa. Był też obecny marszałek Zbigniew Wojciechowski. Większość z nich ukochała Komarów i przyjeżdżają każdego roku.

Oni to skutecznie zapalili innych kawalerzystów i Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”, które to od 2007 r. organizuje przepiękne pokazy kawalerii i inscenizację epizodów bitwy pod Komarowem. Dziękuję im za to.

We współczesnej Rzeczypospolitej patriotyzm potrzebny jest w czasie pokoju, powinien  przejawiać się w zaangażowaniu w sprawy publiczne i budowę demokratycznej Polski.

Dlatego wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy chcemy w dniu dzisiejszym uhonorować statuetką osoby, które wykazały się wieloletnią i aktywną działalnością społeczną na rzecz Gminy Komarów-Osada. Wręczymy również podziękowania za współpracę przy organizacji uroczystości zwycięskiej bitwy pod Komarowem.

Szanowni Państwo,

Powinniśmy brać przykład z naszych przodków, wspaniałych dowódców  i strategów,  wyciągać wnioski z przeszłości, realnie oceniać co jest dobre a co złe. Jesteśmy przecież lepiej wykształceni i w trudnych sprawach powinniśmy szukać dialogu dla dobra narodu i państwa polskiego.

Zróbmy wszystko, aby umiłowanie ojczyzny trwało w naszym narodzie, pielęgnujmy tradycję, bo w ten sposób oddamy najwyższy hołd wszystkim tym, którzy na przestrzeni wieków służyli Polsce i zapłacili za to najwyższą cenę – swoje życie.

Pracujmy i żyjmy tak, abyśmy mogli zapalić tych, którzy przyjdą po nas.

Szanowni Państwo!

Ważne jest, aby echa zwycięskiej bitwy pod Komarowem szeroko niosły się po naszej ojczyźnie. Bo w tej bitwie zwyciężył honor oraz pragnienie wolnej ojczyzny…

Pochylmy zatem w zadumie nasze głowy, niech tętent kopyt końskich i wszechobecne hura polskich kawalerzystów i żołnierzy popłyną przez nasze serca…

Życzę wszystkim Szczęśliwej Polski, w której będziemy mogli budować pozytywny klimat codzienności, w której będzie nam się żyło bezpiecznie i godnie.

A uroczystości rocznicowe niech staną się okazją do głębokiej zadumy nad doświadczeniami z przeszłości, a także niech staną się tematem do dyskusji, o wyzwaniach dnia dzisiejszego.

Dziękuję.

Goście, którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość:

Pani Monika Pawłowska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę reprezentowała Pani Monika Zawiślak-

Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu,

Pan Zbigniew Wojciechowski- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

Pan Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie

Pan Stanisław Grześko – Starosta Zamojski wraz z delegacją z Niemiec,

 Pan Krzysztof Rusztyn– Przewodniczący Rady Powiatu,

Pani Anna Maria Antos – Zastępca Prezydenta miasta Zamość,

Pan Andrzej Podgórski– Burmistrz Tyszowiec,

Pan Gerard Pisiewicz – Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego,

Pani Alicja Misztal – Członek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego,

Pan Ryszard Borowski – Wójt Gminy Miączyn wraz z delegacją,

Pan Waldemar Raczyński – Wójt Gminy Stary Zamość,

Pan Wydmański Władysław – Przewodniczący Rady Gminy Sitno,

Pani Agnieszka Grzesiuk- Sekretarz Gminy Sitno,

Pan Robert Kuźma- Dyrektor IPN w Lublinie,

Pan Prof. dr hab. Roman Niźnikowski – członek Rady nadzorczej NFOŚiGW,

płk Jacek Chmielewski– Dowódca 19 BZ w Chełmie,

płk Hubert Trusiuk– Zastępca dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala’’,

ppłk Zbigniew Gawryś – Zastępca Komendanta 32 WOG,

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadins. Artura Bieleckiego reprezentował insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejski Policji w Zamościu,

st. bryg. Jacek Sobczyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu,

płk. Mieczysław Skiba- Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu,

Radni Sejmiku Województwa, Radni Rady Powiatu, Radni Rady Gminy,

Pan Paweł Kościółko – Prezes PUK Tyszowce,

Franciszek Żmudzki – Dowódca 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego reprezentującego barwy Kawalerii II RP,

Pani Barbara Żmudzka- Prezes Koła Pań Pułkowych w barwach 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego,

Ryszard Pasek – Stowarzyszenie Represjonowanych Świdnik,

Stanisław Szarzyński– Prezes Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil Kresów w Przemyślu,

Bartnik Sławomir– Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Kraśnik,

Gen bryg. Stanisław Olszewski– Związek Piłsudczyków RP Okręgu Ziemi Lubelskiej,

Pani Julita Prabucka- córka Ułana,

Waligórski Dariusz- rtm. kaw. och Stowarzyszenie Kawaleria,

Stanisław Majdański- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,

Pan Paweł Kołodziej Dowódca i Kapelmistrz Wojskowej Orkiestry z Lublina,

Katarzyna Zawada wraz z Trio Beethovenowskim.

Uroczystość prowadziła Pani Anna Kupiec-Niedźwiedź.

Uroczystość obchodów 103 Rocznicy Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego”. Celem programu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego.

#Lubelskie #WartoByćPolakiem #KierunekLubelskie

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content