Ważna informacja!!!

utworzone przez | 30 października 2020 | Aktualności

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Komarów-Osada oraz pracowników, apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Zachęcamy również do załatwiania spraw zgodnie z miejscem zamieszkania. Ma to związek z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych. Prosimy, aby przed wizytą w Urzędzie Gminy umówić się na konkretny dzień i godzinę, dzięki czemu skrócimy czas swojej wizyty.

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy Komarów-Osada,
Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,
tel. 84 6153102, 846153113, 84 6153132, 84 6153184,
fax 84 6153185,
e-mail: poczta@komarow.pl, sekretariat@komarow.pl

Referat Ogólny
Urząd Stanu Cywilnego
– tel. 84 6153113, 84 6388654,

Referat Finansowo-Podatkowy
– Księgowość tel. 84 6388655,
– Podatki tel. 84 6388641, 84 6388642

Referat Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
– Inwestycje, gospodarka komunalna tel. 846388650,
– Opłaty za wodę i odpady komunalne tel. 84 6388645

Referat Oświaty
– tel. 84 6388649, 84 6388647

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie,
Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,
tel. 84 6153122,
e-mail: gopskomarow_osada@wp.pl  

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Prosimy o dokonywanie płatności drogą elektroniczną, na poczcie lub w placówkach bankowych.

– NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ
należy wpłacać na konto:
Urząd Gminy Komarów-Osada
Nr 98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

 – OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
należy wpłacać na konto:
Urząd Gminy Komarów-Osada
Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

Przyjęcia Interesantów przez Wójt Gminy Komarów-Osada będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

Sekretariat Urzędu: tel. 84 6153102, 84 6388651, godziny pracy 7.30- 15.30

 

 

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

GMINNE OBCHODY 80 ROCZNICY WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie zapraszają mieszkańców na uroczystość upamiętniającą 80 Rocznicę Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada. Uroczystość odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 roku w miejscowości...

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...
Skip to content