Ważna informacja!!!

utworzone przez | 30 października 2020 | Aktualności

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Komarów-Osada oraz pracowników, apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Zachęcamy również do załatwiania spraw zgodnie z miejscem zamieszkania. Ma to związek z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych. Prosimy, aby przed wizytą w Urzędzie Gminy umówić się na konkretny dzień i godzinę, dzięki czemu skrócimy czas swojej wizyty.

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy Komarów-Osada,
Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,
tel. 84 6153102, 846153113, 84 6153132, 84 6153184,
fax 84 6153185,
e-mail: poczta@komarow.pl, sekretariat@komarow.pl

Referat Ogólny
Urząd Stanu Cywilnego
– tel. 84 6153113, 84 6388654,

Referat Finansowo-Podatkowy
– Księgowość tel. 84 6388655,
– Podatki tel. 84 6388641, 84 6388642

Referat Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
– Inwestycje, gospodarka komunalna tel. 846388650,
– Opłaty za wodę i odpady komunalne tel. 84 6388645

Referat Oświaty
– tel. 84 6388649, 84 6388647

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie,
Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,
tel. 84 6153122,
e-mail: gopskomarow_osada@wp.pl  

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Prosimy o dokonywanie płatności drogą elektroniczną, na poczcie lub w placówkach bankowych.

– NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ
należy wpłacać na konto:
Urząd Gminy Komarów-Osada
Nr 98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

 – OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
należy wpłacać na konto:
Urząd Gminy Komarów-Osada
Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

Przyjęcia Interesantów przez Wójt Gminy Komarów-Osada będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

Sekretariat Urzędu: tel. 84 6153102, 84 6388651, godziny pracy 7.30- 15.30

 

 

 

 

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 28 listopada 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 683...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarów- Osada do 2030 r.

W załączeniu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarów-Osada oraz formularz zgłaszania uwag i propozycji. Do pobrania: GPR Komarów-Osada projekt dokumentu do konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do GPR Załącznik nr 1 do Zarządzenia formularz uwag do GPR...
Skip to content