Ważna informacja dla rolników w sprawie wystąpienia suszy w 2022 roku

utworzone przez | 12 lipca 2022 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że System Monitoringu Suszy Rolniczej wykazał deficyt wody dla kilku grup upraw na terenie gminy Komarów-Osada. Rolnicy, którzy mają straty spowodowane deficytem wodnym, będą mogli zgłaszać straty za pomocą APLIKACJI SUSZOWEJ do Wojewody Lubelskiego.

Zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej susza na terenie Gminy Komarów-Osada według V okresu raportowania (tj. od 01 maja do 30 czerwca 2022r.)  występuje:

Kategoria gleby I (bardzo podatne): zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, krzewy owocowe, warzywa gruntowe, drzewa owocowe, tryskawki, rośliny strączkowe.

Kategoria gleby II (podatne): zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki,  rośliny strączkowe.

Kategoria gleby III (średnio podatne): zboża jare.

Link do wykazu: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0620032/

Link ma mapy kategorii glebowych: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Informuję również, iż wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji, która w najbliższym czasie będzie dostępna na ministerialnej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określi zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Logowanie do aplikacji będzie odbywać się bowiem za jego pomocą. Do tej aplikacji można wchodzić kilkakrotnie, uzupełniając kolejne zgłoszenia,  aż do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym najpóźniej do 15 października 2022 roku.

Dodatkowych informacji w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 16 lub telefonicznie (84) 6388643.

 Wójt Gminy Komarów-Osada

(-) Wiesława Sieńkowska

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

W związku z wprowadzonymi ułatwieniami w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników, informuję, iż wyznaczony został teren targowiska (parking obok kościoła w Komarowie-Osadzie) na którym rolnicy i ich domownicy mogą sprzedawać bez opłaty targowej w piątki i...

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Na terenie gminy Komarów-Osada w dniu 27 marca 2023 roku zostały wykonane bezpłatne badania mammograficzne  u kobiet od 50-69 roku życia w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie. Na mammografię zgłosiły się panie z terenu naszej gminy....

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Konkurs i warsztaty świąteczne w SOK-u

W Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty plastyczne dla  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy i Klubu Seniora Legenda. Podczas warsztatów uczestnicy  własnoręcznie wykonali  piękne ozdoby świąteczne, pod okiem instruktora SOK. W stroikach  dominuje...
Skip to content