Waldemar Leszczyński

utworzone przez | 28 maja 2013 | Ludzie z pasją

Waldemar Leszczyński urodzony w Komarowie, absolwent UMCS w Lublinie, pedagog, wychowawca młodzieży, obecnie dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu.

Z młodzieżą pracuje ok. 30 lat. Od początku swojej pracy kulturę i sztukę postrzega jako doskonałe formy wychowania, które uczą, inspirują, integrują  i rozwijają wrażliwość młodego pokolenia.

Swoją pracę skupia na tworzeniu warunków do rozwoju młodych ludzi, inspirowaniu ich działań integrowaniu młodzieży. Za działalność na rzecz propagowania kultury w roku 2009 został  uhonorowany tytułem Animatora Kultury w Zamościu.

W roku 2011 nominowany do tytułu „Nauczyciel Roku” i odznaczony tytułem „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Jest autorem wielu wystaw prezentowanych w Galerii Młodych.

W roku 2012 aktywnie włączył się do programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”, angażując pracowników bursy i młodzież do upamiętnienia Bohaterów związanych z Zamościem–Zbigniewa Gaudnika i Tomasza Gołębiowskiego Zamordowanych przez NKWD w Twerze i Charkowie w 1940 roku

Celem wystawy fotografii „Włochy – Szlakiem Hetmana Jana Zamoyskiego” była przede wszystkim inspiracja młodych ludzi do poznawania dziedzictwa kulturowego Europy.

Wystawa prezentowana była w Galerii Fotografii „Ratusz” oraz w Galerii Młodych w Bursie Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu.

WALDEMAR LESZCZYNSKI
Wystawa fotografii
WŁOCHY –
SZLAKIEM HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO
 
 

Wernisaż Pana Waldemara Leszczyńskiego w Komarowie

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 28 listopada 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 683...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarów- Osada do 2030 r.

W załączeniu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarów-Osada oraz formularz zgłaszania uwag i propozycji. Do pobrania: GPR Komarów-Osada projekt dokumentu do konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do GPR Załącznik nr 1 do Zarządzenia formularz uwag do GPR...
Skip to content