W gminie Komarów-Osada nadal trwa akcja szycia maseczek ochronnych

utworzone przez | 20 kwietnia 2020 | Aktualności

Nasi mieszkańcy z wielkim zaangażowaniem szyją maseczki, które trafiają do potrzebujących, m.in. mieszkańców, policji, straży, wojska, służby zdrowia. Łącznie uszytych zostało ponad 11500 maseczek. Dziękujemy Wam za waszą piękną postawę i dar serca skierowany do nas wszystkich. Dziękujemy Waszym rodzinom za to, że Was wspierają i niejednokrotnie włączają się w pomoc przy pracach krawieckich.

 

Do grona szyjących maseczki dołączyli:

Z miejscowości Komarów-Wieś
Pani Zofia Wróblewska

Z miejscowości Komarów-Osada
Pani Krystyna Suchorab

Z miejscowości Śniatycze
Pani Helena Karpiuk

Z miejscowości Sosnowa-Debowa
Pani Stanisława Szewczuk

Z miejscowości Tuczapy
Pani Dagmara Krzyżanowska

Z miejscowości Kadłubiska
Pani Krystyna Kozak

Z miejscowości Księżostany
Pani Grażyna Wiśniewska

Z miejscowości Księżostany-Kolonia
Pani Maria Stopa
Pani Dorota Grzybek
Pani Maria Siek

Z miejscowości Zubowice
Pan Marian Prus
Pani Teresa Misztal

Z miejscowości Zubowice-Kolonia
Pani Jolanta Grad

Z miejscowości Tomaszówka
Pani Mariola Dubas
Pani Zofia Dubas
Pani Zofia Michnowicz

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy dostarczanie maseczek mieszkańcom naszej gminy. W akcję rozprowadzania włączyli się druhowie z jednostek:
OSP Komarów-Osada
OSP Antoniówka
OSP Dub
OSP Zubowice
OSP Tomaszówka
OSP Kadłubiska
OSP Śniatycze
OSP Księżostany

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content