W gminie Komarów-Osada nadal trwa akcja szycia maseczek ochronnych

utworzone przez | 20 kwietnia 2020 | Aktualności

Nasi mieszkańcy z wielkim zaangażowaniem szyją maseczki, które trafiają do potrzebujących, m.in. mieszkańców, policji, straży, wojska, służby zdrowia. Łącznie uszytych zostało ponad 11500 maseczek. Dziękujemy Wam za waszą piękną postawę i dar serca skierowany do nas wszystkich. Dziękujemy Waszym rodzinom za to, że Was wspierają i niejednokrotnie włączają się w pomoc przy pracach krawieckich.

 

Do grona szyjących maseczki dołączyli:

Z miejscowości Komarów-Wieś
Pani Zofia Wróblewska

Z miejscowości Komarów-Osada
Pani Krystyna Suchorab

Z miejscowości Śniatycze
Pani Helena Karpiuk

Z miejscowości Sosnowa-Debowa
Pani Stanisława Szewczuk

Z miejscowości Tuczapy
Pani Dagmara Krzyżanowska

Z miejscowości Kadłubiska
Pani Krystyna Kozak

Z miejscowości Księżostany
Pani Grażyna Wiśniewska

Z miejscowości Księżostany-Kolonia
Pani Maria Stopa
Pani Dorota Grzybek
Pani Maria Siek

Z miejscowości Zubowice
Pan Marian Prus
Pani Teresa Misztal

Z miejscowości Zubowice-Kolonia
Pani Jolanta Grad

Z miejscowości Tomaszówka
Pani Mariola Dubas
Pani Zofia Dubas
Pani Zofia Michnowicz

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy dostarczanie maseczek mieszkańcom naszej gminy. W akcję rozprowadzania włączyli się druhowie z jednostek:
OSP Komarów-Osada
OSP Antoniówka
OSP Dub
OSP Zubowice
OSP Tomaszówka
OSP Kadłubiska
OSP Śniatycze
OSP Księżostany

 

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content