W gminie Komarów-Osada nadal trwa akcja szycia maseczek ochronnych

utworzone przez | 20 kwietnia 2020 | Aktualności

Nasi mieszkańcy z wielkim zaangażowaniem szyją maseczki, które trafiają do potrzebujących, m.in. mieszkańców, policji, straży, wojska, służby zdrowia. Łącznie uszytych zostało ponad 11500 maseczek. Dziękujemy Wam za waszą piękną postawę i dar serca skierowany do nas wszystkich. Dziękujemy Waszym rodzinom za to, że Was wspierają i niejednokrotnie włączają się w pomoc przy pracach krawieckich.

 

Do grona szyjących maseczki dołączyli:

Z miejscowości Komarów-Wieś
Pani Zofia Wróblewska

Z miejscowości Komarów-Osada
Pani Krystyna Suchorab

Z miejscowości Śniatycze
Pani Helena Karpiuk

Z miejscowości Sosnowa-Debowa
Pani Stanisława Szewczuk

Z miejscowości Tuczapy
Pani Dagmara Krzyżanowska

Z miejscowości Kadłubiska
Pani Krystyna Kozak

Z miejscowości Księżostany
Pani Grażyna Wiśniewska

Z miejscowości Księżostany-Kolonia
Pani Maria Stopa
Pani Dorota Grzybek
Pani Maria Siek

Z miejscowości Zubowice
Pan Marian Prus
Pani Teresa Misztal

Z miejscowości Zubowice-Kolonia
Pani Jolanta Grad

Z miejscowości Tomaszówka
Pani Mariola Dubas
Pani Zofia Dubas
Pani Zofia Michnowicz

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy dostarczanie maseczek mieszkańcom naszej gminy. W akcję rozprowadzania włączyli się druhowie z jednostek:
OSP Komarów-Osada
OSP Antoniówka
OSP Dub
OSP Zubowice
OSP Tomaszówka
OSP Kadłubiska
OSP Śniatycze
OSP Księżostany

 

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 28 listopada 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 683...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarów- Osada do 2030 r.

W załączeniu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarów-Osada oraz formularz zgłaszania uwag i propozycji. Do pobrania: GPR Komarów-Osada projekt dokumentu do konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do GPR Załącznik nr 1 do Zarządzenia formularz uwag do GPR...
Skip to content