UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST!!!

utworzone przez | 1 września 2021 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o naborze wniosków na usuwanie w 2021 roku wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych proszone są w terminie do 7 września 2021 roku złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, lub telefonicznie pod numerem 84 615 31 02 lub 84 638 86 50.

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Do pobrania:

Do zapoznania:

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content