UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST!!!

utworzone przez | 1 września 2021 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o naborze wniosków na usuwanie w 2021 roku wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych proszone są w terminie do 7 września 2021 roku złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, lub telefonicznie pod numerem 84 615 31 02 lub 84 638 86 50.

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Do pobrania:

Do zapoznania:

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content