UWAGA WŁAŚCICIELE LASÓW

utworzone przez | 28 sierpnia 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 21 ust. 4  ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356) Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na zlecenie Starosty Zamojskiego został opracowany projekt uproszczonych planów urządzenia lasów dla 21 obrębów z terenu Gminy Komarów-Osada, to jest: Swaryczów, Antoniówka, Komarów Wieś, Komarów Osada, Kolonia Księżostany, Sosnowa-Dębowa, Księżostany, Wolica Śniatycka, Ruszczyzna, Śniatycze, Wolica Brzozowa, Dub, Kolonia Zubowice, Huta Komarowska, Tuczapy, Zubowice, Janówka, Kraczew, Krzywystok, Kadłubiska i Komarów Górny. Przedmiotowy projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu przez okres 60 dni począwszy od 1 września 2023 roku. Każdy właściciel lasu położonego na terenie Gminy Komarów-Osada może zapoznać się z projektem oraz w terminie 30 dni może wnieść wnioski i zastrzeżenia do projektu.

            Z projektem uproszczonych planów urządzenia lasów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17, w godzinach pracy urzędu, w terminie od 1 września 2023 roku do 31 października 2023 roku. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Starosty Zamojskiego w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu. W przypadku złożenia we wskazanym terminie wniosków i zastrzeżeń do Wójta Gminy zostaną niezwłocznie przekazane do Starosty Zamojskiego.

            Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie między innymi podstawą naliczenia podatku leśnego.

                                                                                               (-) Wiesława Sieńkowska

                                                                                                          Wójt Gminy

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...
Skip to content