UWAGA WŁAŚCICIELE LASÓW

utworzone przez | 28 sierpnia 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 21 ust. 4  ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356) Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na zlecenie Starosty Zamojskiego został opracowany projekt uproszczonych planów urządzenia lasów dla 21 obrębów z terenu Gminy Komarów-Osada, to jest: Swaryczów, Antoniówka, Komarów Wieś, Komarów Osada, Kolonia Księżostany, Sosnowa-Dębowa, Księżostany, Wolica Śniatycka, Ruszczyzna, Śniatycze, Wolica Brzozowa, Dub, Kolonia Zubowice, Huta Komarowska, Tuczapy, Zubowice, Janówka, Kraczew, Krzywystok, Kadłubiska i Komarów Górny. Przedmiotowy projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu przez okres 60 dni począwszy od 1 września 2023 roku. Każdy właściciel lasu położonego na terenie Gminy Komarów-Osada może zapoznać się z projektem oraz w terminie 30 dni może wnieść wnioski i zastrzeżenia do projektu.

            Z projektem uproszczonych planów urządzenia lasów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17, w godzinach pracy urzędu, w terminie od 1 września 2023 roku do 31 października 2023 roku. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Starosty Zamojskiego w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu. W przypadku złożenia we wskazanym terminie wniosków i zastrzeżeń do Wójta Gminy zostaną niezwłocznie przekazane do Starosty Zamojskiego.

            Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie między innymi podstawą naliczenia podatku leśnego.

                                                                                               (-) Wiesława Sieńkowska

                                                                                                          Wójt Gminy

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content