Uwaga Rolnicy!

utworzone przez | 30 stycznia 2012 | Ogłoszenia

Informacja o zasadach zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminów na 2012 rok

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uprzejmie informuję, że:

W 2012 roku stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego wynosi 0,95 zł,

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł i jest to 86 litrów.

Zwrot podatku przyznaje na wniosek producenta rolnego w drodze decyzji Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu producenta rolnego.

Wnioski o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub uwierzytelnione ich kopie) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku – składa się w terminie od 1 lutego 2012 roku do 29 lutego 2012 roku i od 1 sierpnia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:

– od 2 – 30 kwietnia 2012 roku – jeżeli wniosek został złożony w pierwszym terminie,

– od 1 – 31 października 2012 roku – jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w drugim terminie.

Miejsce składania dokumentów o zwrot podatku akcyzowego Urząd Gminy Komarów-Osada, pokój nr 1

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                (-)Wiesława Sieńkowska

 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content