Uwaga Rolnicy!

utworzone przez | 30 stycznia 2012 | Ogłoszenia

Informacja o zasadach zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminów na 2012 rok

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uprzejmie informuję, że:

W 2012 roku stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego wynosi 0,95 zł,

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł i jest to 86 litrów.

Zwrot podatku przyznaje na wniosek producenta rolnego w drodze decyzji Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu producenta rolnego.

Wnioski o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub uwierzytelnione ich kopie) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku – składa się w terminie od 1 lutego 2012 roku do 29 lutego 2012 roku i od 1 sierpnia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:

– od 2 – 30 kwietnia 2012 roku – jeżeli wniosek został złożony w pierwszym terminie,

– od 1 – 31 października 2012 roku – jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w drugim terminie.

Miejsce składania dokumentów o zwrot podatku akcyzowego Urząd Gminy Komarów-Osada, pokój nr 1

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                (-)Wiesława Sieńkowska

 

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content