Uwaga! Rolnicy, zmieniły się przepisy w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich za 2023 rok

utworzone przez | 4 kwietnia 2023 | Aktualności

W dniu 4 kwietnia 2023 roku rolnicy z terenu gminy Komarów-Osada uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz interwencji obszarowych w kampanii 2023 organizowanym przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu. Szkolenie zorganizowane w Komarowie-Osadzie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem rolników. Pracownicy ARiMR w osobach Pani Joanna Obszańska Naczelnik Płatności Obszarowych oraz Pani Agnieszka Tomaszewska-Stećko przekazali wiele cennych informacji, które odnoszą się do zmian zasad przyznawania płatności.

Ze względu na wprowadzone nowości pracownicy ARiMR oraz doradcy z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w bieżącym roku bezpłatnie pomogą w wypełnieniu wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r.

Rolników zainteresowanych pomocą zapraszają do biur terenowych oraz gmin na terenie województwa lubelskiego, gdzie w okresie do 15 maja 2023 r. będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc w wypełnianiu powyższych wniosków.

Na terenie naszej gminy w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie rolnicy będą mogli skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie w poniedziałki w dniach 17.04.2023 r., 24.04.2023 r., 08.05.2023 r., 15.05.2023 r., telefon kontaktowy do doradcy 605883529.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content