Tworzymy Izbę Rolnika w Wolicy Śniatyckiej

utworzone przez | 27 lutego 2024 | Aktualności

Wójt Gminy zainicjowała utworzenie Izby Rolnika w budynku po byłej szkole podstawowej w Wolicy Śniatyckiej. Wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel złożył Samorządowy Ośrodek Kultury we współpracy z Gminą i Stowarzyszeniem W Dobrej Wierze. Projekt pn. “Utworzenie Izby Pamięci na terenie Gminy Komarów-Osada” uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci” będzie realizowany w bieżącym roku. W ramach projektu zostanie przeprowadzona zbiórka eksponatów dokumentujących życie codzienne i pracę na wsi naszych przodków tj: narzędzia, sprzęt rolniczy, przedmioty codziennego użytku, sprzęty gospodarstwa domowego, rękodzieło ludowe, stroje, ozdoby itp.

Ponadto sporządzone zostaną następujące dokumenty: wykaz zgromadzonych obiektów, opinia konserwatorska dotycząca stanu zachowania zgromadzonych obiektów, koncepcja wystawy stałej w planowanej izbie pamięci.

W przyszłości planujemy aplikować o środki na remont budynku po byłej szkole podstawowej w Wolicy Śniatyckiej oraz utworzyć tam wystawę zgromadzonych eksponatów upamiętniających dawne życie i pracę na wsi naszych przodków.

Wartość projektu 44 550,00 zł.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content