Terminy II tura – głosowanie ponownie w dniu 12 lipca 2020 r.

utworzone przez | 30 czerwca 2020 | Wybory 2020

Terminy II tura

do dnia 30 czerwca 2020 r. – wyborca który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców

do 3 lipca 2020 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (dotyczy wyborców którzy nie ustanowili pełnomocnika przed  I turą). Pełnomocnictwo sporządzone na I turę  – jeśli pełnomocnictwo nie zostało cofnięte lub wygasło – obowiązuje w II turze

do 7 lipca 2020 r.- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w kraju

Uwaga- osoby wpisane na swój wniosek do spisu przed I turą będą ujęte w tym spisie w II turze. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania 

do dnia 7 lipca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

do dnia 10 lipca 2020 r. – składanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania na II turę  (wyborcy zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania a przed ponownym)

do dnia 10 lipca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 3 lipca, może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Głosowanie ponowne przeprowadza się na podstawie tych samych spisów wyborców (sporządzanych na dzień wyborów 28.06.2020 r.) podlegających aktualizacji. 

Akcja Cała Gmina Biega 2023

Piękna  pogoda,  wspaniała atmosfera sprzyjała miłośnikom aktywnego wypoczynku z terenu gminy Komarów-Osada, uczestnikom akcji „Cała Gmina Biega”. W biegach przełajowych, zorganizowanych w Dzień Dziecka, wzięło udział około 300 zawodników, startujących w...

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy...

Skip to content