Terminy II tura – głosowanie ponownie w dniu 12 lipca 2020 r.

utworzone przez | 30 czerwca 2020 | Wybory 2020

Terminy II tura

do dnia 30 czerwca 2020 r. – wyborca który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców

do 3 lipca 2020 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (dotyczy wyborców którzy nie ustanowili pełnomocnika przed  I turą). Pełnomocnictwo sporządzone na I turę  – jeśli pełnomocnictwo nie zostało cofnięte lub wygasło – obowiązuje w II turze

do 7 lipca 2020 r.- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w kraju

Uwaga- osoby wpisane na swój wniosek do spisu przed I turą będą ujęte w tym spisie w II turze. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania 

do dnia 7 lipca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

do dnia 10 lipca 2020 r. – składanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania na II turę  (wyborcy zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania a przed ponownym)

do dnia 10 lipca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 3 lipca, może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Głosowanie ponowne przeprowadza się na podstawie tych samych spisów wyborców (sporządzanych na dzień wyborów 28.06.2020 r.) podlegających aktualizacji. 

Pani Krystyna Kozak dołączyła do grona „Ludzi z Pasją”

W piękne śnieżne popołudnie, w sali Samorządowego Ośrodka Kultury rozgościły się białe szydełkowe gwiazdki, dzwonki i ażurowe bombki. O pięknej pasji i o zamiłowaniu do szydełkowania opowiadała pani Krystyna Kozak z Kadłubisk, autorka spotkania „Ludzie z Pasją”. Był...

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ – JANÓWKA

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537 ze zm.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu...

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ – KOMARÓW

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537 ze zm.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu...
Skip to content