Terminy II tura – głosowanie ponownie w dniu 12 lipca 2020 r.

utworzone przez | 30 czerwca 2020 | Wybory 2020

Terminy II tura

do dnia 30 czerwca 2020 r. – wyborca który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców

do 3 lipca 2020 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (dotyczy wyborców którzy nie ustanowili pełnomocnika przed  I turą). Pełnomocnictwo sporządzone na I turę  – jeśli pełnomocnictwo nie zostało cofnięte lub wygasło – obowiązuje w II turze

do 7 lipca 2020 r.- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w kraju

Uwaga- osoby wpisane na swój wniosek do spisu przed I turą będą ujęte w tym spisie w II turze. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania 

do dnia 7 lipca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

do dnia 10 lipca 2020 r. – składanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania na II turę  (wyborcy zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania a przed ponownym)

do dnia 10 lipca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 3 lipca, może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Głosowanie ponowne przeprowadza się na podstawie tych samych spisów wyborców (sporządzanych na dzień wyborów 28.06.2020 r.) podlegających aktualizacji. 

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content