Szkolenie PROW 2014 – 2020 – Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

utworzone przez | 13 lipca 2015 | Ogłoszenia

Informujemy, że 24 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu przy ul. Jana Zamoyskiego 64 (przy krytej pływalni) organizowane jest szkolenie „PROW 2014 – 2020 – Pomoc w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników” (Premia dla młodych rolników). Organizatorem szkolenia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Zamościu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zamościu, Lubelską Izbą Rolniczą oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego ZDR Sitno.

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content