Szczepimy się!

utworzone przez | 4 sierpnia 2021 | Aktualności

Nasza gmina stara się promować szczepienia wśród mieszkańców oraz ułatwić możliwość zaszczepienia się. Mamy już prawie 36% mieszkańców zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciw Covid-19.

W naszej gminie szczepienia przeprowadzane są w Przychodni SALMED w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada. Lekarze wraz z całym zespołem pielęgniarek czuwają nad bezpieczną i sprawną organizacją szczepień zgodną z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień. Mieszkańcy chwalą naszą przychodnię, lekarzy i pielęgniarki, że szczepienia prowadzone są sprawnie. Można zapisać się telefonicznie lub osobiście.  Zapisy na szczepienia przyjmowane są pod nr telefonu 84 6153109. Inne adresy punktów szczepień można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/lubelskie. Można też zarejestrować się dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – tel. 989 oraz zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie internetowej gov.pl.

Ponadto istnieje możliwość dowozu osób w wieku 60 + oraz osób niepełnosprawnych, mających trudności w dotarciu do punktu szczepień.  Gmina uruchomiła specjalną infolinię pod numerem tel.609 594 298, na której przyjmowane są zgłoszenia potrzeby transportu do Przychodni od osób, które mają wyznaczony termin szczepionki.

Telefon dostępny jest w godz. od 7.30-15.30.

Serdecznie zachęcam Państwa do zaszczepienia się.

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

 

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content