ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

utworzone przez | 18 października 2023 | Aktualności ze szkół

W pierwszych dniach jesieni w Szkole Podstawowej w Antoniówce odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka”. W imprezie wzięły udział klasy 0-VI wraz z nauczycielami. Najpierw wychowawca klas IV-VI – Anna Orkiszewska powitała wszystkich zebranych na boisku szkolnym i krótko przypomniała historię ziemniaka.

Następnie rozpoczęły się zabawy i konkursy „ziemniaczane”. Wszystkie dzieci zostały zaproszone do udziału w konkursie na „Ziemniaka Olbrzyma”. Potem była konkurencja „wykopki” –  uczniowie mieli za zadanie wykopać ukryte w pudełku ziemniaki. Chętni mogli wykazać się szybkością i zwinnością w zawodach m.in. typu wyścig z ziemniakiem na łyżce czy rzut ziemniakiem do wiadra. Wspaniałą konkurencją dla dzieci było wykonanie „Ziemniaka Cudaka”. Pomysłowości w pracach nie brakowało. Wszystkie trafiły na wystawę i zdobiły korytarz szkolny. Wreszcie przyszła kolej, aby upieczone ziemniaki i kiełbaski zjeść. Smakowały wybornie.

Obchody tego święta stanowiły doskonałą okazję do aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci, rodziców i nauczycieli w atmosferze przepełnionej humorem i dobrą zabawą.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content