Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

utworzone przez | 26 września 2023 | Aktualności

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej
z jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie przybyli strażacy
z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej terenu z powiatu zamojskiego. Mszę św. dziękczynną w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowali: ks. Andrzej Łopacki, ks. prof. dr hab. Marian Zając, ks. kan. Jan Andrzej Chmaj – dotychczasowy kapelan powiatowy strażaków oraz ks. dr Sławomir Korona nowo powołany kapelan zamojskich strażaków. W pielgrzymce udział wzięły poczty sztandarowe straży pożarnych, a także przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...
Skip to content