Środki finansowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

utworzone przez | 18 listopada 2022 | Aktualności

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Antoniówki, z Komarowa-Osady i z Zubowic otrzymały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dodatkowe środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ogólna kwota dofinansowania to 20 940,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji jednostki zakupiły:

  • węże strażackie – 8 szt.,
  • ubranie koszarowe – 20 szt.,
  • koszulki – 28 szt.,
  • buty MDP – 9 par,
  • laptop – 2 szt.,
  • drukarka – 1 sztuka.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie niech dobrze służą Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym.

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content