Spotkanie w Izbie Tradycji w Śniatyczach

utworzone przez | 6 marca 2024 | Aktualności

03 marca 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Śniatyczach  odbyło się spotkanie promujące  projekt pod nazwą  „Izba Pamięci w Śniatyczach” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów pod nazwą „Izby Pamięci”.  

Program „Izby Pamięci” skierowany jest do środowisk społecznych i samorządów szczebla gminnego, którym zależy na zachowaniu swojego lokalnego dziedzictwa i utworzeniu lub wsparciu już istniejących miejsc,
w których opowiadana będzie historia „małych ojczyzn”.  

Realizatorem projektu jest Izba Tradycji w Śniatyczach, której osobowości prawnej udzieliła miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy Komarów-Osada.

Beneficjent otrzymał dofinansowanie na rozwijanie już istniejącej Izby Tradycji, która została założona w 2018 roku przez Panią Lucynę Baryła – byłą dyrektor śniatyckiej szkoły, miejscową regionalistkę, a obecnie prezesa jednostki OSP w Śniatyczach.

Za realizację pierwszego zadania, dotyczącego organizacji spotkania z mieszkańcami na temat rozwijanej Izby Pamięci, odpowiedzialna była opiekunka zbiorów – Lucyna Baryła. Prowadząca przybliżyła obecnym
(w formie prezentacji multimedialnej) cel i założenia programu oraz terminy i sposób przeprowadzenia zbiórki obiektów. Przygotowała też kilka wystaw miejscowych twórców ludowych oraz wystawę kronik i publikacji własnego autorstwa. Swoje prace zaprezentowali: Pani Krystyna Kozak – koronkarka z Kadłubisk, Pan Stanisław Łysiak – modelarz ze Śniatycz, seniorzy uczestniczący w warsztatach artystycznych. W trakcie wieczoru wysłuchano kilku utworów ludowych w  wykonaniu członków zespołu śpiewaczego.

W tym dniu odbyła się też planowana zbiórka eksponatów. W przerwach uczestnicy zwiedzali wystawy stałe w rozwijanej Izbie Tradycji, wymieniali się wspomnieniami i dzielili refleksjami.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada, księża z parafii Dub: ks. Witold Mikulski i ks. Krystian Bordzań, mieszkańcy Śniatycz i Kadłubisk oraz okolicznych miejscowości.

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content