Spotkanie grup doradczych

utworzone przez | 1 grudnia 2014 | Ogłoszenia

W związku z udziałem gminy Komarów-Osada w projekcie „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona

Fides” w partnerstwie z Powiatem Zamojskim zapraszamy na spotkania w dniach: 3.12.2014 r. o godz. 14:00 w oraz 15.12.2014 r. o godz. 11:00 w

Samorządowym Ośrodku Kultury, (Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada). Spotkania o charakterze doradczym poprowadzi animator współpracy.

Doradztwo dotyczyć będzie Programu Konsultacji Społecznych oraz standardów współpracy finansowej. Prosimy o obecność grupę roboczą.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content