Spotkanie grup doradczych

utworzone przez | 1 grudnia 2014 | Ogłoszenia

W związku z udziałem gminy Komarów-Osada w projekcie „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona

Fides” w partnerstwie z Powiatem Zamojskim zapraszamy na spotkania w dniach: 3.12.2014 r. o godz. 14:00 w oraz 15.12.2014 r. o godz. 11:00 w

Samorządowym Ośrodku Kultury, (Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada). Spotkania o charakterze doradczym poprowadzi animator współpracy.

Doradztwo dotyczyć będzie Programu Konsultacji Społecznych oraz standardów współpracy finansowej. Prosimy o obecność grupę roboczą.

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski. W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content