Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu

  • Sekretariat

Od 1 kwietnia 2022 roku zmianie ulegają zapisy regulaminu PSZOK w Zamościu, z którego właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy mogą korzystać od 2020 r. w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana polega na zobowiązaniu dostarczających odpady do okazania pracownikowi PSZOK przed przyjęciem odpadów komunalnych jako warunku ich przyjęcia, jednego z wymienionych dokumentów:

- dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- kopii deklaracji potwierdzonej przez Urząd o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dowodu uiszczenia opłaty lub dokumentu potwierdzającego naliczenie opłaty, obowiązujące w danym roku.

Powyższe jest spowodowana nasileniem przypadków przywożenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu różnego rodzajów odpadów z działalności gospodarczej (firm) pod pretekstem, że są to odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców na terenie nieruchomości zamieszkałych, co niewątpliwie wpływa na wysokość kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez gminy.

 

W załączeniu:

Treść Regulaminu

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30