Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.

utworzone przez | 24 kwietnia 2015 | Ogłoszenia

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Antoniówce

Siedziba: Szkoła Podstawowa w Antoniówce, 22-435 Antoniówka 78

 1. Brudnowski Karol Damian, zam. Śniatycze, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa,
 2. Załoga Klaudia, zam. Antoniówka, KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka – Przewodnicząca
 3. Trojanowski Marcin, zam. Krzywystok, KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego,
 4. Petryk Urszula Alicja, zam. Wolica Śniatycka, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek,
 5. Wałasztyn Dorota Barbara, zam. Antoniówka, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 6. Bełz Aleksander Wiesław, zam. Antoniówka, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota,
 7. Pachla Joanna Małgorzata, zam. Krzywystok, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
 8. Pióro Piotr, zam. Kadłubiska, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna,
 9. Ferszt Alicja Maria, zam. Zubowice, pracownik samorządowy – Zastępca Przewodniczącej

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zubowicach

Siedziba: Świetlica wiejska w Zubowicach, 22-435 Zubowice 20

 1. Jakubiak Barbara Jolanta, zam. Zubowice, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa – Przewodnicząca
 2. Jednac Andrzej Bogdan, zam. Śniatycze, KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka,
 3. Mulawa Małgorzata Agnieszka, zam. Wolica Brzozowa, KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego,
 4. Strąk Mirosław, zam. Zubowice, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek,
 5. Olbryś Damian, zam. Zubowice, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 6. Obuchowicz Joanna, zam. Krzywystok, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota,
 7. Niezgoda Grażyna, zam. Janówka Zachodnia, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
 8. Marcola Zbigniew, zam. Zubowice, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna,
 9. Wysłocka Alicja, zam. Komarów-Osada, pracownik samorządowy – Zastępca Przewodniczącej

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Komarowie-Osadzie

Siedziba: Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, ul. Kościuszki 2 , 22-435 Komarów-Osada

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

 1. Sokołowski Mieczysław Marcin, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa,
 2. Skowronek Andrzej, zam. Komarów-Wieś, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke,
 3. Cisak Roman, zam. Wolica Brzozowa, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 4. Gardiasz Liliana Bożena, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna,
 5. Pachla Barbara Maria, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego,
 6. Bednarczuk Halina, zam. Komarów-Wieś, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – Przewodnicząca
 7. Wierzańska Justyna, zam. Ruszczyzna, KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka,
 8. Bardzińska Zofia Piotra, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota,
 9. Karwat Joanna, zam. Komarów-Osada, pracownik samorządowy – Zastępca Przewodniczącej

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Komarowie-Osadzie

Siedziba: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15 , 22-435 Komarów-Osada

 1. Kowalik Danuta Teresa, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa,
 2. Bronikowska Izabela, zam. Krzywystok, KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka,
 3. Wiśniewska Monika, zam. Księżostany, KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego – Przewodnicząca
 4. Panas Mariusz, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek,
 5. Wszoła Marcin Szczepan, zam. Komarów Dolny, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 6. Daszczyk Małgorzata Łucja, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota,
 7. Pachla Krystyna, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
 8. Greszata Bronisław, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna,
 9. Wiater Joanna, zam. Zubowice, pracownik samorządowy – Zastępca Przewodniczącej

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Komarowie-Wsi

Siedziba: Świetlica wiejska w Komarowie-Wsi, 22-435 Komarów-Wieś 62

 1. Potrzeszcz-Wróblewska Kamila Barbara, zam. Komarów-Wieś, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa – Przewodnicząca
 2. Bronikowska Anna, zam. Krzywystok, KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka,
 3. Śmiech Iwona Joanna, zam. Krzywystok, KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego,
 4. Papuga Bogdan, zam. Komarów-Wieś, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek,
 5. Poznański Andrzej Edwin, zam. Komarów Dolny, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 6. Marczyk Wanda Maria, zam. Komarów-Wieś, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota,
 7. Krosman Stanisław, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
 8. Nelc Małgorzata, zam. Komarów-Wieś, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna,
 9. Górska Dominika, zam. Komarów-Osada, pracownik samorządowy – Zastępca Przewodniczącej

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Janówce Zachodniej

Siedziba: Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej, 22-435 Janówka Zachodnia 23

 1. Osika Konrad, zam. Księżostany-Kolonia, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa,
 2. Gonczarko Alicja Teresa, zam. Zubowice, KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 3. Puzio Anna, zam. Krzywystok, KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego,
 4. Klimek Urszula, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek – Przewodnicząca
 5. Skiba Zdzisław Cezary, zam. Janówka Zachodnia, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 6. Gumiela Mariusz, zam. Janówka Wschodnia, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota,
 7. Siekierda Janusz Bronisław, zam. Janówka Wschodnia, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
 8. Wójtowicz Elżbieta, zam. Komarów Górny, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna,
 9. Kułaj Łukasz, zam. Komarów Dolny, pracownik samorządowy – Zastępca Przewodniczącej

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Dubie

Siedziba: Świetlica wiejska w Dubie, 22-435 Dub 50

 1. Pachla Alina Janina, zam. Tuczapy, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa Przewodnicząca
 2. Mulawa Sławomir, zam Wolica Brzozowa, KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka,
 3. Szawracka Anna, zam. Komarów-Wieś, KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego,
 4. Panas Adam, zam. Dub, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek,
 5. Jachymek Małgorzata, zam. Dub, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 6. Włoszczuk Krystyna, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota,
 7. Czop Paweł, zam. Wolica Brzozowa-Kolonia, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
 8. Marucha Robert, zam. Kadłubiska, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna,
 9. Tomaszczuk Krystyna, zam. Swaryczów, pracownik samorządowy – Zastępca Przewodniczącej

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Śniatyczach

Siedziba: Świetlica wiejska w Śniatyczach, 22-435 Śniatycze 44

 1. Struzik Jacek, zam. Ruszczyzna, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa,
 2. Schab Anna Róża, zam. Kadłubiska, KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka,
 3. Daszczyk Michał, zam. Komarów-Osada, KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego,
 4. Siek Paulina, zam. Komarów Dolny, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek,
 5. Niedzielak Irena, zam. Śniatycze, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 6. Michalczuk Małgorzata Maria, zam. Komarów Dolny, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota – Przewodnicząca
 7. Winnik Ryszard Edward, zam. Śniatycze, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
 8. Wojciechowski Paweł, zam. Zubowice, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna,
 9. Grosman Anna, zam. Krzywystok, pracownik samorządowy – Zastępca Przewodniczącej

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content