Rozpoczną się prace nad Programem współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi

utworzone przez | 20 czerwca 2014 | Ogłoszenia

W dniu 24 czerwca 2014 r. grupa robocza wraz z doradcą Panią Nowak rozpocznie pracę nad Programem współpracy gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi. Pierwszym etapem prac grupy będzie analiza obecnego programu, przygotowanie do diagnozy oraz podział zadań do wypracowania na kolejne spotkanie z doradcą. Grupa robocza została utworzona w ramach projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES.

Skip to content