Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Komarów-Osada w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 22 czerwca 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), w załączeniu przedstawiam „Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Komarów-Osada w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Komarów-Osada”.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Do pobrania:

Raport z konsultacji społecznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content