Prośba o telefoniczne podawanie stanów wodomierzy

utworzone przez | 4 grudnia 2020 | Aktualności

W związku z obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o telefoniczne podawanie stanów wodomierzy w celu wystawienia faktur za zużycie wody w czwartym kwartale 2020 roku.

Bieżące wskazania wodomierzy pozwolą uniknąć odbiorcom zaległości w opłacie za zużytą wodę.

Zgłoszenia telefoniczne proszę kierować w dniach i godzinach pracy urzędu:

pod numer telefonu 84 6388645 lub poprzez sekretariat Urzędu Gminy Komarów-Osada  84 6153102 bądź też osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15.

Po podaniu pracownikowi Urzędu Gminy wskazań wodomierza i wystawieniu przez niego faktury, możliwe jest również dokonywanie wpłat za pobór wody elektronicznie, na konto 98 9644 0007 2001 0050 0539 0002 (koniecznie z adnotacją „za wodę”  i podaniem imienia i nazwiska osoby na którą wystawiona jest faktura i zawarta umowa o dostawę wody).

 

                                                                      Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                                           Wiesława Sieńkowska

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content