Prośba o telefoniczne podawanie stanów wodomierzy

utworzone przez | 4 grudnia 2020 | Aktualności

W związku z obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o telefoniczne podawanie stanów wodomierzy w celu wystawienia faktur za zużycie wody w czwartym kwartale 2020 roku.

Bieżące wskazania wodomierzy pozwolą uniknąć odbiorcom zaległości w opłacie za zużytą wodę.

Zgłoszenia telefoniczne proszę kierować w dniach i godzinach pracy urzędu:

pod numer telefonu 84 6388645 lub poprzez sekretariat Urzędu Gminy Komarów-Osada  84 6153102 bądź też osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15.

Po podaniu pracownikowi Urzędu Gminy wskazań wodomierza i wystawieniu przez niego faktury, możliwe jest również dokonywanie wpłat za pobór wody elektronicznie, na konto 98 9644 0007 2001 0050 0539 0002 (koniecznie z adnotacją „za wodę”  i podaniem imienia i nazwiska osoby na którą wystawiona jest faktura i zawarta umowa o dostawę wody).

 

                                                                      Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                                           Wiesława Sieńkowska

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content