Prośba do wypełnienie ankiety

utworzone przez | 11 marca 2015 | Ogłoszenia

W związku z realizacją przez Gminę Komarów-Osada projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” prosimy o wypełnienie w terminie do 30.03.2015 roku i zwrot do sołtysów miejscowości lub tutejszego urzędu gminy ankiet przeznaczonych odpowiednio dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej, przedsiębiorców oraz administratorów budynków użyteczności publicznej.

Zebrane w ramach niniejszej ankiety informacje są niezbędne do opracowania bazy danych inwentaryzacji CO2 na terenie gminy umożliwiających ocenę gospodarki energią w gminie, podstawy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu bezwzględnie wymaganego przy ubieganiu się przez gminę, przedsiębiorców lub osoby fizyczne w najbliższych latach o środki na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Gminy Komarów-Osada.                                                                                                                

                                                           Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                           (-) Wiesława Sieńkowska

W załączeniu do pobrania:

Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla budynków użyteczności publicznej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content