Prośba do wypełnienie ankiety

utworzone przez | 11 marca 2015 | Ogłoszenia

W związku z realizacją przez Gminę Komarów-Osada projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” prosimy o wypełnienie w terminie do 30.03.2015 roku i zwrot do sołtysów miejscowości lub tutejszego urzędu gminy ankiet przeznaczonych odpowiednio dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej, przedsiębiorców oraz administratorów budynków użyteczności publicznej.

Zebrane w ramach niniejszej ankiety informacje są niezbędne do opracowania bazy danych inwentaryzacji CO2 na terenie gminy umożliwiających ocenę gospodarki energią w gminie, podstawy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu bezwzględnie wymaganego przy ubieganiu się przez gminę, przedsiębiorców lub osoby fizyczne w najbliższych latach o środki na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Gminy Komarów-Osada.                                                                                                                

                                                           Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                           (-) Wiesława Sieńkowska

W załączeniu do pobrania:

Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla budynków użyteczności publicznej

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content