Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Zaproszenie na spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-31 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.


Zaproszenie na próbę Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-28 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na próbę Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej, która odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. (piątek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Wstęp wolny.


Zaproszenie na wieczór literacki w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-27 17:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na wieczór literacki, który odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 17.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.


Zaproszenie na warsztaty plastyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-26 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na warsztaty plastyczne, które odbędą się 26 sierpnia 2020 r. (środa) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.

Zaproszenie na ognisko muzyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-25 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na ognisko muzyczne, które odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.


Zaproszenie na warsztaty w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: od 2020-08-19 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na warsztaty, które odbywały się będą w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 14.00 począwszy do 19 sierpnia 2020r.

Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.

 

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna”

Informujemy, że w dniu 13 maja 2019 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna” w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 500 000,00 zł.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w  miejscowości Ruszczyzna. Przebudowa i wyposażenie świetlicy pozwoli na zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miejscowości Ruszczyzna. Działanie będzie wpływać na poprawę życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.


Więcej artykułów…

 1. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 2. Rozpoczęto prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 3. Wybrano oferenta prac remontowo-konserwatorskich obelisku KOLOS w miejscowosci Kraczew
 4. OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA
 5. OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA
 6. Zostały zakończone prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 7. Informacja o podpisaniu umów z wykonawcami na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 8. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy
 9. Gmina Komarów-Osada w Projekcie partnerskim pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 10. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie realizuje projekt "Moje dziedzictwo"
 11. Została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 12. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole”
 13. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach”
 14. "Po drogach i bezdrożach" - pierwsze spotkanie już 19 lutego 2016 r.
 15. Po drogach i bezdrożach - inicjatywa skierowana do młodzieży z gminy Komarów-Osada
 16. Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada
 17. Odbyły się szkolenia dla pracowniów Urzędu Gminy Komarów-Osada poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej
 18. Zaangażowani i pomocni
 19. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”
 20. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”
 21. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”
 22. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Dubie”
 23. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Pilotażu System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej
 24. Została podpisana umowa na „Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 25. Odbył się odbiór końcowy projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 26. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 27. Została podpisana z wykonawcą umowa na realizację projektu pn.: „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 28. Została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 29. Szkolenie stacjonarne "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
 30. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 31. Zakończono rozbudowę i remont remizo-świetlicy w miejscowości Kadłubiska
 32. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada
 33. Rozpoczęcie prac dot. Remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 34. Rozpoczęcie prac dot. Rozbudowy i remontu remizo - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska
 35. Zakończono prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 36. Zakończono prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 37. Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach
 38. Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 39. Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 40. Piknik Edukacyjny Cyberświat Przestrzeń Dla Nas
 41. Informacja o zakończeniu realizacji projektu
 42. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 43. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 44. Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 45. Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego...
 46. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie
 47. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 48. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 49. Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 50. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 51. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 52. Trwa budowa sieci wodociągowej
 53. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 54. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 55. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 56. Zakończono fronton ogrodzenia mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku w miejscowości Wolica Śniatycka
 57. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego
 58. Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 59. Kolejna świetlica do remontu
 60. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 61. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej
 62. Nowa świetlica w Komarowie Wsi
 63. Remont budynku remizo-świetlicy w Zubowicach
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30