Projekt „Mieszkania treningowe drogą ku samodzielności III” realizowany z dofinansowania z PFRON

utworzone przez | 12 kwietnia 2022 | Aktualności

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej

realizuje  projekt :

„Trening mieszkaniowy – drogą ku samodzielności III”

od 01.04.2022 roku  do 31.03.2023 roku

 współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

1. Kierunek pomocy: 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
2. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
3. Nazwa zadania: Zadanie 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych
typach placówek

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zamojskiego (z gmin: Komarów-Osada, Miączyn, Sitno, Łabunie) poprzez zastosowanie innowacyjnej metody terapeutyczno-treningowej – „Gra w życie” podczas treningów mieszkaniowych w mieszkaniu treningowym od 01.04.2022 r.  do 31.03.2023 r.

Miejsce realizacji: Śniatycze 45

                    22-435 Komarów-Osada

Biuro projektu:   Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej

                             Wolica Brzozowa 22A

                             22-435 Komarów-Osada

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content