Projekt „Mieszkania treningowe drogą ku samodzielności III” realizowany z dofinansowania z PFRON

utworzone przez | 12 kwietnia 2022 | Aktualności

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej

realizuje  projekt :

„Trening mieszkaniowy – drogą ku samodzielności III”

od 01.04.2022 roku  do 31.03.2023 roku

 współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

1. Kierunek pomocy: 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
2. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
3. Nazwa zadania: Zadanie 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych
typach placówek

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zamojskiego (z gmin: Komarów-Osada, Miączyn, Sitno, Łabunie) poprzez zastosowanie innowacyjnej metody terapeutyczno-treningowej – „Gra w życie” podczas treningów mieszkaniowych w mieszkaniu treningowym od 01.04.2022 r.  do 31.03.2023 r.

Miejsce realizacji: Śniatycze 45

                    22-435 Komarów-Osada

Biuro projektu:   Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej

                             Wolica Brzozowa 22A

                             22-435 Komarów-Osada

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content