Projekt „Gra w Życie”

utworzone przez | 11 czerwca 2014 | Ogłoszenia

Projekt „Gra w Życie” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Gramy w życie!

Osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatu zamojskiego będą miały możliwość uczestnictwa w pilotażowym projekcie „Gra w Życie” realizowanym od 01.06.2014r do 30.11.2015. przez Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej. Poprzez swoje działania projekt odnosi się do opracowania przez specjalistów merytorycznego narzędzia terapeutycznego, a następnie zastosowania go w praktyce podczas pobytu 15 osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu w mieszkaniu treningowym(rotacyjnie co 3 tygodnie pięcioosobowa grupa uczestników). Uczestnicy projektu pod okiem opiekuna będą doskonalić umiejętności kulinarne, pracy w gospodarstwie ekologicznym, radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego, organizowania aktywnie czasu wolnego. Dostosowanie się do reguł „Gry w Życie” ma za zadanie pobudzenie motywacji do działania osób niepełnosprawnych, ich aktywności społecznej przejawiającej się w pełnieniu ról społecznych. Wdrożenie „Gry w Życie” daje możliwość by osoby niepełnosprawne doświadczały własnej skuteczności i satysfakcji z wpływania na swój los, a tym samym mogły rozwijać umiejętności niezbędne do kierowania swoim życiem.

Głównym celem projektu jest:

Aktywizacja i integracja społeczna 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gmin Komarów-Osada, Sitno, Miączyn, Łabunie poprzez wdrożenie innowacyjnych metod terapeutyczno-treningowych w formie gry w życie przyczyniających się do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznego osób niepełnosprawnych.

Od 01.06.2014 do 30.07.2014. osoby niepełnosprawne z terenu gmin Komarów-Osada, Miączyn, Sitno, Łabunie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w projekcie Gra w życie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej, wiek od 18 do 64 lat.

Partnerami projektu są:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie – Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej oraz Firma PHU „DREAMS” Zdzisława Cyc.

                                                                                   Koordynator Projektu Justyna Panas

                                                                                   Asystent Projektu Justyna Kuźniarska

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content