Projekt „Gra w Życie”

utworzone przez | 11 czerwca 2014 | Ogłoszenia

Projekt „Gra w Życie” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Gramy w życie!

Osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatu zamojskiego będą miały możliwość uczestnictwa w pilotażowym projekcie „Gra w Życie” realizowanym od 01.06.2014r do 30.11.2015. przez Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej. Poprzez swoje działania projekt odnosi się do opracowania przez specjalistów merytorycznego narzędzia terapeutycznego, a następnie zastosowania go w praktyce podczas pobytu 15 osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu w mieszkaniu treningowym(rotacyjnie co 3 tygodnie pięcioosobowa grupa uczestników). Uczestnicy projektu pod okiem opiekuna będą doskonalić umiejętności kulinarne, pracy w gospodarstwie ekologicznym, radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego, organizowania aktywnie czasu wolnego. Dostosowanie się do reguł „Gry w Życie” ma za zadanie pobudzenie motywacji do działania osób niepełnosprawnych, ich aktywności społecznej przejawiającej się w pełnieniu ról społecznych. Wdrożenie „Gry w Życie” daje możliwość by osoby niepełnosprawne doświadczały własnej skuteczności i satysfakcji z wpływania na swój los, a tym samym mogły rozwijać umiejętności niezbędne do kierowania swoim życiem.

Głównym celem projektu jest:

Aktywizacja i integracja społeczna 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gmin Komarów-Osada, Sitno, Miączyn, Łabunie poprzez wdrożenie innowacyjnych metod terapeutyczno-treningowych w formie gry w życie przyczyniających się do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznego osób niepełnosprawnych.

Od 01.06.2014 do 30.07.2014. osoby niepełnosprawne z terenu gmin Komarów-Osada, Miączyn, Sitno, Łabunie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w projekcie Gra w życie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej, wiek od 18 do 64 lat.

Partnerami projektu są:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie – Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej oraz Firma PHU „DREAMS” Zdzisława Cyc.

                                                                                   Koordynator Projektu Justyna Panas

                                                                                   Asystent Projektu Justyna Kuźniarska

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content