Projekt „Gra w Życie”

utworzone przez | 11 czerwca 2014 | Ogłoszenia

Projekt „Gra w Życie” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Gramy w życie!

Osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatu zamojskiego będą miały możliwość uczestnictwa w pilotażowym projekcie „Gra w Życie” realizowanym od 01.06.2014r do 30.11.2015. przez Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej. Poprzez swoje działania projekt odnosi się do opracowania przez specjalistów merytorycznego narzędzia terapeutycznego, a następnie zastosowania go w praktyce podczas pobytu 15 osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu w mieszkaniu treningowym(rotacyjnie co 3 tygodnie pięcioosobowa grupa uczestników). Uczestnicy projektu pod okiem opiekuna będą doskonalić umiejętności kulinarne, pracy w gospodarstwie ekologicznym, radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego, organizowania aktywnie czasu wolnego. Dostosowanie się do reguł „Gry w Życie” ma za zadanie pobudzenie motywacji do działania osób niepełnosprawnych, ich aktywności społecznej przejawiającej się w pełnieniu ról społecznych. Wdrożenie „Gry w Życie” daje możliwość by osoby niepełnosprawne doświadczały własnej skuteczności i satysfakcji z wpływania na swój los, a tym samym mogły rozwijać umiejętności niezbędne do kierowania swoim życiem.

Głównym celem projektu jest:

Aktywizacja i integracja społeczna 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gmin Komarów-Osada, Sitno, Miączyn, Łabunie poprzez wdrożenie innowacyjnych metod terapeutyczno-treningowych w formie gry w życie przyczyniających się do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznego osób niepełnosprawnych.

Od 01.06.2014 do 30.07.2014. osoby niepełnosprawne z terenu gmin Komarów-Osada, Miączyn, Sitno, Łabunie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w projekcie Gra w życie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej, wiek od 18 do 64 lat.

Partnerami projektu są:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie – Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej oraz Firma PHU „DREAMS” Zdzisława Cyc.

                                                                                   Koordynator Projektu Justyna Panas

                                                                                   Asystent Projektu Justyna Kuźniarska

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

W związku z wprowadzonymi ułatwieniami w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników, informuję, iż wyznaczony został teren targowiska (parking obok kościoła w Komarowie-Osadzie) na którym rolnicy i ich domownicy mogą sprzedawać bez opłaty targowej w piątki i...

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Na terenie gminy Komarów-Osada w dniu 27 marca 2023 roku zostały wykonane bezpłatne badania mammograficzne  u kobiet od 50-69 roku życia w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie. Na mammografię zgłosiły się panie z terenu naszej gminy....

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Konkurs i warsztaty świąteczne w SOK-u

W Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty plastyczne dla  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy i Klubu Seniora Legenda. Podczas warsztatów uczestnicy  własnoręcznie wykonali  piękne ozdoby świąteczne, pod okiem instruktora SOK. W stroikach  dominuje...
Skip to content