Projekt „Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR” z dofinansowaniem unijnym

utworzone przez | 6 lipca 2022 | Aktualności

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Komarów-Osada w dniu 05.11.2021 r. złożyła wniosek o udzielenie grantu dla projektu „Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR”, który został oceniony pozytywnie.

W dniu 23.03.2022 r. została podpisana umowa o udzielenie grantu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, ubezpieczeniem i tablet   umożliwiający pracę zdalną uczniom szkół podstawowych i średnich. Wsparciem zostanie objętych 12 uczniów z terenu Gminy Komarów-Osada.
Wartość projektu i dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 30 096,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2022 r. Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy – dostawcy sprzętu komputerowego.

 

Akcja Cała Gmina Biega 2023

Piękna  pogoda,  wspaniała atmosfera sprzyjała miłośnikom aktywnego wypoczynku z terenu gminy Komarów-Osada, uczestnikom akcji „Cała Gmina Biega”. W biegach przełajowych, zorganizowanych w Dzień Dziecka, wzięło udział około 300 zawodników, startujących w...

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy...

Skip to content