Projekt „Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR” z dofinansowaniem unijnym

utworzone przez | 6 lipca 2022 | Aktualności

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Komarów-Osada w dniu 05.11.2021 r. złożyła wniosek o udzielenie grantu dla projektu „Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR”, który został oceniony pozytywnie.

W dniu 23.03.2022 r. została podpisana umowa o udzielenie grantu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, ubezpieczeniem i tablet   umożliwiający pracę zdalną uczniom szkół podstawowych i średnich. Wsparciem zostanie objętych 12 uczniów z terenu Gminy Komarów-Osada.
Wartość projektu i dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 30 096,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2022 r. Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy – dostawcy sprzętu komputerowego.

 

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content