Pozytywnie rozstrzygnięto wniosek gminy

utworzone przez | 15 kwietnia 2020 | Aktualności

Gmina złożyła do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli, które umożliwią realizację zdalnego nauczania. Nasz wniosek został zaakceptowany pozytywnie, otrzymaliśmy 60 tysięcy złotych na zakup 31 laptopów. Zamówienie już zostało zrealizowane i laptopy trafią  do wszystkich szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy. Z laptopów korzystać będzie 18 uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie; 5 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego; 4 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Antoniówce; 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Zubowicach. Po jednym laptopie otrzymają nauczyciele z Komarowa – Osady i Antoniówki.

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...
Skip to content