POZNAJ HISTORIĘ NASZEJ GMINY!

utworzone przez | 6 grudnia 2021 | Aktualności

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiam nową publikację pt.: „Gmina Komarów-Osada w latach 1973-1990”, autorstwa Pana Leszka Zugaja.

Przygotowane opracowanie prezentuje historię Gminy Komarów-Osada w latach 1973-1990, od utworzenia na nowo Gminy Komarów-Osada, w powiecie tomaszowskim województwa lubelskiego, do roku 1990 – końca działalności rad narodowych oraz przywrócenia ustawą z dnia 8 marca 1990 roku samorządu terytorialnego na poziomie gminnym w kształcie nam współczesnym.

Opracowany materiał przedstawia obraz ówczesnej gminy i jej mieszkańców, dostarcza wielu informacji o różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego oraz działalności publicznej z tego okresu.

Zapraszam Państwa do niezwykłej podróży w przeszłość naszej gminy,  przeszłość odległą dla młodego pokolenia ale bliską dla tych, którzy pamiętają i niejednokrotnie wspominają te lata.

Wielu czytelników może odnaleźć w tym materiale siebie, swoich bliskich, tych którzy angażowali się w życie gminy lub sprawowali w niej ważne funkcje a także wspomnieć znajomych, w wielu przypadkach osób których już nie ma wśród nas.

Udostępniony materiał z pewnością uzupełni wiedzę o przeszłości gminy, będzie cennym źródłem wiedzy o naszej lokalnej tożsamości oraz przywoła refleksję o latach minionych.

                      

Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Publikacja „Gmina Komarów-Osada w latach 1973-1990”

 

Zdjęcie: Źródło AP w Zamościu

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.
Skip to content