POZNAJ HISTORIĘ NASZEJ GMINY!

utworzone przez | 6 grudnia 2021 | Aktualności

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiam nową publikację pt.: „Gmina Komarów-Osada w latach 1973-1990”, autorstwa Pana Leszka Zugaja.

Przygotowane opracowanie prezentuje historię Gminy Komarów-Osada w latach 1973-1990, od utworzenia na nowo Gminy Komarów-Osada, w powiecie tomaszowskim województwa lubelskiego, do roku 1990 – końca działalności rad narodowych oraz przywrócenia ustawą z dnia 8 marca 1990 roku samorządu terytorialnego na poziomie gminnym w kształcie nam współczesnym.

Opracowany materiał przedstawia obraz ówczesnej gminy i jej mieszkańców, dostarcza wielu informacji o różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego oraz działalności publicznej z tego okresu.

Zapraszam Państwa do niezwykłej podróży w przeszłość naszej gminy,  przeszłość odległą dla młodego pokolenia ale bliską dla tych, którzy pamiętają i niejednokrotnie wspominają te lata.

Wielu czytelników może odnaleźć w tym materiale siebie, swoich bliskich, tych którzy angażowali się w życie gminy lub sprawowali w niej ważne funkcje a także wspomnieć znajomych, w wielu przypadkach osób których już nie ma wśród nas.

Udostępniony materiał z pewnością uzupełni wiedzę o przeszłości gminy, będzie cennym źródłem wiedzy o naszej lokalnej tożsamości oraz przywoła refleksję o latach minionych.

                      

Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Publikacja „Gmina Komarów-Osada w latach 1973-1990”

 

Zdjęcie: Źródło AP w Zamościu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content