Polityka Senioralna EFS+

utworzone przez | 7 listopada 2023 | Aktualności

Gmina Komarów-Osada na podstawie umowy partnerskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt pn. ,,Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Powyższy projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 150 mieszkańców naszej gminy w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

– usługi opiekuńcze

– usługi pielęgnacyjne, w tym usługi fryzjerskie i podologiczne

– usługi fizjoterapeutyczne

– usługi „złota rączka”, m.in.  drobne czynności naprawcze, montażowe i porządkowe
w gospodarstwie domowym (rąbanie drewna, odśnieżanie, koszenie trawy)

– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie.

Dodatkowe informacje w siedzibie GOPS w godzinach  730 – 1530 oraz telefonicznie pod nr tel. 84 615 31 22.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content