Polityka Senioralna EFS+

utworzone przez | 7 listopada 2023 | Aktualności

Gmina Komarów-Osada na podstawie umowy partnerskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt pn. ,,Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Powyższy projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 150 mieszkańców naszej gminy w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

– usługi opiekuńcze

– usługi pielęgnacyjne, w tym usługi fryzjerskie i podologiczne

– usługi fizjoterapeutyczne

– usługi „złota rączka”, m.in.  drobne czynności naprawcze, montażowe i porządkowe
w gospodarstwie domowym (rąbanie drewna, odśnieżanie, koszenie trawy)

– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie.

Dodatkowe informacje w siedzibie GOPS w godzinach  730 – 1530 oraz telefonicznie pod nr tel. 84 615 31 22.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...
Skip to content