Podziękowania dla Pani Dyrektor Anny Chrzan

utworzone przez | 4 kwietnia 2023 | Aktualności

31 marca 2023 r. Pani Anna Chrzan Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu postanowiła zakończyć swoją pracę zawodową. Samorządowcy
w osobach :

– Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość

– Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz

– Ryszard Borowski – Wójt Gminy Miączyn

– Waldemar Raczyński – Wójt Gminy Stary Zamość

– Roman Dziura – Burmistrz Józefowa

– Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów-Osada

serdecznie dziękowali Pani Dyrektor za wieloletnią współpracę przy organizacji wyborów powszechnych, lokalnych i referendów.

Życzyli radości i zdrowia, które pozwoli na realizację odkładanych marzeń, a także wspaniałego czasu na emeryturze, odpoczynku i korzystania z piękna świata.

Pan Burmistrz i Wójtowie gratulowali Pani Żanettcie Sowa powołania na stanowisko Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content