Podziękowania dla Pani Dyrektor Anny Chrzan

utworzone przez | 4 kwietnia 2023 | Aktualności

31 marca 2023 r. Pani Anna Chrzan Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu postanowiła zakończyć swoją pracę zawodową. Samorządowcy
w osobach :

– Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość

– Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz

– Ryszard Borowski – Wójt Gminy Miączyn

– Waldemar Raczyński – Wójt Gminy Stary Zamość

– Roman Dziura – Burmistrz Józefowa

– Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów-Osada

serdecznie dziękowali Pani Dyrektor za wieloletnią współpracę przy organizacji wyborów powszechnych, lokalnych i referendów.

Życzyli radości i zdrowia, które pozwoli na realizację odkładanych marzeń, a także wspaniałego czasu na emeryturze, odpoczynku i korzystania z piękna świata.

Pan Burmistrz i Wójtowie gratulowali Pani Żanettcie Sowa powołania na stanowisko Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content