Pod biało-czerwoną

utworzone przez | 5 października 2022 | Aktualności

Gmina Komarów-Osada przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Udział w projekcie przyczynił się do pobudzenia aktywności lokalnej poprzez zaangażowanie w projekt mieszkańców Gminy Komarów-Osada oraz do rozwoju lokalnego patriotyzmu. Maszt flagowy zostanie ustawiony w Miejscu Pamięci Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem 1920 w Wolicy Śniatyckiej. Wartość projektu to 8000,00 zł

Flaga biało czerwona na błękitnym tle

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content