Piknik Edukacyjny Cyberświat  Przestrzeń Dla Nas

utworzone przez | 9 lipca 2012 | Projekty Unijne w Gminie

 

kapital_ludzki.jpg

 ueefs_lkolor.jpg

 

 

 

Cyberświat - Przestrzeń Dla NasW niedzielne popołudnie  08.07.2012 na Rynku w Komarowie – Osadzie rozpoczął się otwarty dla wszystkich chętnych, mieszkańców gminy Komarów-Osada piknik edukacyjny pod hasłem „Cyberświat – Przestrzeń Dla Nas”. Niedzielne spotkanie było jednym z elementów projektu „Interaktywna – Edukacj@”, celem, którego było wzmocnienie inicjatyw edukacyjnych i zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych wśród mieszkańców gminy Komarów-Osada. Przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Priorytecie IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach z Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W realizowanym od 01.02.2012r do 31.07.2012 20 uczestników, kobiet i mężczyzn, mieszkańców gminy przeszło szkolenia informatyczne, obejmujące zagadnienia budowy i zasad obsługi komputera oraz korzystania z programów edycyjnych, tabel i formularzy. Otrzymali również możliwość zwiększenia i doskonalenia nabytych umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach teleinformatycznych, obejmujących praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności, korzystania z Internetu, portali społecznościowych,  jak korzystać z usług e-bankowość, e-urząd, e-sąd oraz jak przez Internet wypełniać zeznania podatkowe, dokonywać pobierać i wypełniać elektroniczne wersje dokumentów urzędowych i osobistych. Dodatkowym elementem było doradztwo w zakresie edukacji i samorozwoju świadczone przez psychologa. 

Niedzielny Piknik Edukacyjny przyciągnął wielu mieszkańców gminy Komarów-Osada. W ramach zorganizowanych warsztatów tematycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zaprezentowano możliwości nowoczesnych technologii informatycznych, zasady ich funkcjonowania i możliwości wykorzystywania dostępnych narzędzi elektronicznych w poszukiwaniu informacji, wiedzy, ciekawostek, załatwianiu najróżniejszych spraw urzędowych i osobistych. Osobiste zetknięcie z komputerem w trakcie niedzielnego pikniku dla wielu uczestniczących w warsztatach było ciekawym doświadczeniem, ale także dało poczucie pewności siebie, że potrafimy i radzimy sobie w nowoczesnym, zinformatyzowanym świecie. Obecnie jest coraz mniej obszarów, w których znajomość obsługi komputera, korzystania z Internetu  jest niepotrzebna, to zmiana czasu. Aby pozostawać w głównym nurcie życia społeczno-gospodarczego nie możemy pozostawać w tyle, musimy nadążać za postępem technologicznym. Trenerzy, którzy prowadzili zajęcia dla uczestników pikniku, byli do dyspozycji osób, uczestniczących w imprezie przez cały czas jej trwania. Dla dorosłych przygotowano m.in. zajęcia na temat wykorzystania komputera w poszukiwaniu informacji, załatwianiu spraw w banku, zasad bezpiecznego użykowania elektronicznego konta bankowego, oswajania się z komputerem przełamywania stereotypów związanych z komputerem i Internetem. Dla  młodzieży przygotowano warsztaty w trakcie których młodzi ludzie mieli możliwość zapoznania się z możliwościami komputera do konstruowania plików muzycznych. Oprócz warsztatów zorganizowano kilka qwizów tematycznych, rozstrzygnięto konkurs wiedzy informatycznej natomiast wśród najmłodszych rozstrzygnięto konkurs plastyczny, którego tematem był: „Komputer mój przyjaciel. W piknikowej, rodzinnej atmosferze, przy akompaniamencie muzyki, występów lokalnych artystów, w konkursach i zabawach, a także wspólnej degustacji potraw z grilla uczestniczyło kilkuset mieszkańców gminy. Piknik edukacyjny okazał się doskonałym sposobem promowania nowoczesnych technologii, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ale także integracji pokoleń mieszkańców, którzy w ciekawy i pożyteczny sposób wspólnie spędzili niedzielne popołudnie.

Edukacja –To Zdrowie i Sprawność 775/POLK.09.05.00-06-075/11-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content