Pieniądze na drugi etap remontu WTZ

utworzone przez | 25 czerwca 2021 | Aktualności

Gmina Komarów-Osada za pośrednictwem Starosty Zamojskiego złożyła wniosek na drugi etap remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej.

Całość zadania to kwota około 199 422,18 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymamy 159 000,00 zł,

Starostwo Powiatowe dołoży 17 667,00 zł,

Gmina Komarów-Osada – 22 755, 18 zł.

W dniu 24 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska podpisała umowę ze Starostą Zamojskim Stanisławem Grześko na refundację projektu – Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

II etap przewiduje prace remontowe w pracowniach: krawiecko-dziewiarskiej, plastycznej, poligraficznej, stolarskiej, w pokoju opiekuna medycznego i na klatce schodowej takie jak wymiana instalacji grzewczej, podłóg, parapetów, oświetlenia i instalacji elektrycznej a także izolacji podpiwniczenia. Projekt obejmuje również roboty budowlane na zewnątrz takie jak np.: gruntowny remont podjazdu zewnętrznego od wejścia głównego, odwodnienie budynku, zmiana nawierzchni chodników przy budynku, wykonanie bezpiecznego podjazdu do wejścia dodatkowego od podwórza wraz z murkami zabezpieczającymi. Zaplanowano również wymianę zużytego wyposażenia w większości pracowni.

Realizacja projektu zostanie zrealizowana jeszcze w bieżącym roku.

Przeprowadzenie remontu poprawi bezpieczeństwo uczestników oraz poprawi jakość oferowanej terapii osób niepełnosprawnych.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...
Skip to content