Pieniądze na drugi etap remontu WTZ

utworzone przez | 25 czerwca 2021 | Aktualności

Gmina Komarów-Osada za pośrednictwem Starosty Zamojskiego złożyła wniosek na drugi etap remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej.

Całość zadania to kwota około 199 422,18 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymamy 159 000,00 zł,

Starostwo Powiatowe dołoży 17 667,00 zł,

Gmina Komarów-Osada – 22 755, 18 zł.

W dniu 24 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska podpisała umowę ze Starostą Zamojskim Stanisławem Grześko na refundację projektu – Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

II etap przewiduje prace remontowe w pracowniach: krawiecko-dziewiarskiej, plastycznej, poligraficznej, stolarskiej, w pokoju opiekuna medycznego i na klatce schodowej takie jak wymiana instalacji grzewczej, podłóg, parapetów, oświetlenia i instalacji elektrycznej a także izolacji podpiwniczenia. Projekt obejmuje również roboty budowlane na zewnątrz takie jak np.: gruntowny remont podjazdu zewnętrznego od wejścia głównego, odwodnienie budynku, zmiana nawierzchni chodników przy budynku, wykonanie bezpiecznego podjazdu do wejścia dodatkowego od podwórza wraz z murkami zabezpieczającymi. Zaplanowano również wymianę zużytego wyposażenia w większości pracowni.

Realizacja projektu zostanie zrealizowana jeszcze w bieżącym roku.

Przeprowadzenie remontu poprawi bezpieczeństwo uczestników oraz poprawi jakość oferowanej terapii osób niepełnosprawnych.

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...
Skip to content