Pieniądze na drugi etap remontu WTZ

utworzone przez | 25 czerwca 2021 | Aktualności

Gmina Komarów-Osada za pośrednictwem Starosty Zamojskiego złożyła wniosek na drugi etap remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej.

Całość zadania to kwota około 199 422,18 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymamy 159 000,00 zł,

Starostwo Powiatowe dołoży 17 667,00 zł,

Gmina Komarów-Osada – 22 755, 18 zł.

W dniu 24 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska podpisała umowę ze Starostą Zamojskim Stanisławem Grześko na refundację projektu – Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

II etap przewiduje prace remontowe w pracowniach: krawiecko-dziewiarskiej, plastycznej, poligraficznej, stolarskiej, w pokoju opiekuna medycznego i na klatce schodowej takie jak wymiana instalacji grzewczej, podłóg, parapetów, oświetlenia i instalacji elektrycznej a także izolacji podpiwniczenia. Projekt obejmuje również roboty budowlane na zewnątrz takie jak np.: gruntowny remont podjazdu zewnętrznego od wejścia głównego, odwodnienie budynku, zmiana nawierzchni chodników przy budynku, wykonanie bezpiecznego podjazdu do wejścia dodatkowego od podwórza wraz z murkami zabezpieczającymi. Zaplanowano również wymianę zużytego wyposażenia w większości pracowni.

Realizacja projektu zostanie zrealizowana jeszcze w bieżącym roku.

Przeprowadzenie remontu poprawi bezpieczeństwo uczestników oraz poprawi jakość oferowanej terapii osób niepełnosprawnych.

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content