„Piękno starych fotografii” – konkurs fotograficzny

utworzone przez | 6 maja 2014 | Ogłoszenia

Lubicie przeglądać stare rodzinne albumy? Kochacie klimat starych fotografii? Ten konkurs jest dla Was. I nagroda też.

Celem konkursu jest ukazanie poprzez starą fotografię miejsc i obiektów Gminy Komarów-Osada, które już nie istnieją lub się zmieniły, w tym: zabudowa, wydarzenia gminy Komarów-Osada, ciekawe osoby, obrzędy itp. Konkurs trawa do 31 sierpnia 2014 roku. Prace należy składać osobiście lub pocztą na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury ul. Rynek 15 pok. 16; 22-435 Komarów-Osada z dopiskiem „Piękno starych fotografii”.

W załączeniu regulamin konkursu oraz załączniki do regulaminu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content