Piękne stroje dla małych sportowców

utworzone przez | 6 grudnia 2022 | Aktualności

Gmina Komarów-Osada otrzymała dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 3 346,00 zł na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych w naszej gminie. W ramach zadania zostało zakupionych 10 piłek oraz 20 kompletów stroi sportowych do gry w piłkę nożną dla dzieci. W dniu  02 grudnia 2022r. Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska przekazała sprzęt dla Klubu Sportowego „Legion”, następnie Prezes Klubu pan Józef Pawliszak przekazał stroje i piłki sportowcom ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie dobrze służył i rozwinie zainteresowania piłką nożną.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...
Skip to content