ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W GMINIE KOMARÓW-OSADA

utworzone przez | 8 września 2020 | Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z sytuacją epidemiczną panującą na terenie kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada przygotowały szereg procedur związanych z bezpiecznym przebywaniem na terenie obiektów oświatowych. Procedury zostały przygotowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie placówki oświatowe są należycie przygotowane, by nauka w systemie stacjonarnym mogła odbywać się w warunkach bezpiecznych. Na potrzeby uczniów i nauczycieli do wszystkich placówek oświatowych trafiły środki ochrony indywidualnej w postaci płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, przyłbice i maseczki.

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.

 • Za pośrednictwem  dziennika elektronicznego rodzice oraz uczniowie są informowani o wszystkich szczegółowych procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w  danej placówce oświatowej.
 • W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji wewnątrz szkoły, w miarę możliwości techniczno – architektonicznych są udostępnione wszystkie wejścia do budynków.
 • Poszczególne oddziały (klasy) w miarę możliwości będą korzystały z jednej sali dydaktycznej. Nauczyciele będą przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi salami.
 • W czasie przerw uczniowie będą przebywali w wyznaczonym dla danego oddziału obszarze. Zostanie również ustalony harmonogram przebywania podczas przerw na zewnątrz obiektu szkoły.
 • Przed wejściem do szkoły oraz na korytarzach są umieszczone pojemniki z płynami dezynfekującymi.
 • Dyrektorzy placówek oświatowych mogą podjąć decyzję o konieczności noszenia przez uczniów maseczek zakrywających usta i nos podczas przebywania na korytarzu oraz w innych częściach wspólnych obiektu szkoły.
 • Korzystanie ze stołówki szkolnej odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem dla poszczególnych oddziałów.
 • Organizowane przez szkołę zajęcia pozalekcyjne ograniczone będą do niezbędnego minimum.
 • Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości (przy odpowiednich warunkach atmosferycznych) będą odbywały się na zewnątrz szkoły z unikaniem bezpośredniego kontaktu między uczniami.
 • Szkoły nie będą organizowały wyjść grupowych uczniów oraz wycieczek szkolnych.
 • Wejście rodzica na teren obiektu szkoły będzie wiązało się z zasłonięciem ust i nosa oraz dezynfekcją rąk.
 • Ze względu na ograniczenie do minimum zagęszczenia uczniów w szkole korzystanie ze świetlicy  powinno odbyć się tylko w sytuacji, kiedy jest to rzeczywiście niezbędne.
 • Na potrzeby uczniów korzystających z dowozu do szkoły opracowana została procedura bezpieczeństwa, która zostanie przekazana uczniom i rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia w czasie zajęć szkolnych wyznaczony pracownik szkoły zobowiązany jest do odizolowania ucznia w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu i poinformowania dyrekcji, która następnie wezwie rodziców do niezwłocznego odebrania dziecka. W razie konieczności dyrektor informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu.

Wyżej przedstawione procedury oraz obostrzenia mogą zostać zmodyfikowane w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju.

Troską nas wszystkich jest to, aby Państwa dzieci – najmłodsi mieszkańcy naszej gminy czuli się w szkole i przedszkolu bezpiecznie, a ich codzienne funkcjonowanie podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych było pełne radości, związanej z przebywaniem ze swoimi nauczycielami oraz rówieśnikami.

Obecny rok szkolny różni się pod wieloma względami od lat poprzednich. Mierzymy się z nowymi wyzwaniami, które zmusiły nas do życia w nowej rzeczywistości ze względu na pandemię koronawirusa. Pamiętajmy o przestrzeganiu wszystkich zaleceń sanitarnych, które obowiązują na terenie placówek szkolnych, jak i poza nią. Jesteśmy przekonani, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie placówek oświatowych w tradycyjnej formie.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...
Skip to content