Organizacja nauki w komarowskich szkołach

utworzone przez | 2 listopada 2020 | Aktualności

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 26 października br. uczniowie klas IV-VIII przeszli na edukację zdalną. Uczniowie klas I-III oraz oddziały przedszkolne (tw. kl „0”) oraz przedszkole pracują bez zmian, czyli w trybie stacjonarnym. Zajęcia zdalne dla uczniów klas IV-VIII prowadzone są w większości wg. dotychczasowego planu lekcji, a ich czas trwania to 45 min.

Informacje dotyczące organizacji nauki są przekazywane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dowóz uczniów do szkół, posiłki oraz świetlice dla uczniów klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonują bez zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia edukacji stacjonarnej dla uczniów klas IV-VIII znajdują się pod tym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne .

 

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content