Ogłoszenie o wywieszonym wykazie przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie

utworzone przez | 27 listopada 2017 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  2016. 2147 z późniejszymi zmianami) w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15 na czas 21 dni to jest od dnia 27 listopada 2017 roku do 19 grudnia 2017 roku wywieszony został wykaz, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie przy ul. Rynek 12 przeznaczonych do dzierżawy na realizację świadczeń zdrowotnych lub innych związanych z ochroną zdrowia.

Szczegółowych informacji o w/w lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy komarów-Osada pokój nr 17 w  dniach i godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (84) 6153102 lub (84) 6388645 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

 

                                                                                                       

Wójt Gminy Komarów-Osada

mgr Wiesława Sieńkowska

Wykaz pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz pomieszczeń

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content