Ogłoszenie o terminie zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Komarów-Osada

utworzone przez | 10 czerwca 2015 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 15 ust. 4 statutu Sołectwa Komarów-Osada

ZWOŁUJĘ

Zebranie wiejskie w celu wyboru

Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa

Komarów-Osada

 

Zebranie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godz. 17.30 w sali Domu Kultury w Komarowie-Osadzie

  1.  W celu dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, tj. 91 osób.
  2. W przypadku braku quorum następne zebranie odbywa się po upływie 1 godziny, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tj. o godzinie 18.30.

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim.

 Wójta Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

 

 Komarów-Osada, 2015-06-10

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Informacja o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content