Ogłoszenie o terminie zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Komarów-Osada

utworzone przez | 10 czerwca 2015 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 15 ust. 4 statutu Sołectwa Komarów-Osada

ZWOŁUJĘ

Zebranie wiejskie w celu wyboru

Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa

Komarów-Osada

 

Zebranie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godz. 17.30 w sali Domu Kultury w Komarowie-Osadzie

  1.  W celu dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, tj. 91 osób.
  2. W przypadku braku quorum następne zebranie odbywa się po upływie 1 godziny, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tj. o godzinie 18.30.

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim.

 Wójta Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

 

 Komarów-Osada, 2015-06-10

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content